De Nederlandse Gemalenstichting

Waterschappen op de kaart van Nederland

Klik op een nummer van een waterschap. Daarna zietu een kaart in Google Maps waarop de gemalen in het betrefende waterschap staan aangegeven. In Google Maps kunt u vervolgens een specifiek gemaal selecteren en bekijken.

Wetterskip Fryslan Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Waterschap Aa en Maas Waterschap Amstel Gooi en Vecht Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Vallei en Veluwe Waterschap Drents Overijsselse Delta gemaal_per_waterschap.asp?ws=Waterschap Rijn en Ijssel Waterschap Limburg Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Waterschap Rivierenland Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Waterschap Hollandse Delta Waterschap Scheldestromen Waterschap Brabantse Delta Waterschap De Dommel