ANBI NGS

De NGS is een zogenaamde culturele ANBI-organisatie.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Om aangewezen te worden als ANBI (door de belastingdienst) moet een instelling aan een aantal voorwaarden  van de Belastingdienst voldoen.

Als een ANBI een culturele instelling is, zoals de NGS, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Voor donateurs én sponsoren van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Hieronder volgen (jaarlijks aangepast) de ANBI gegevens  NGS
(volgens het format van het standaardformulier publicatieplicht ANBI-Algemeen)

1 Naam organisatie
Post-/bezoekadres 
Nederlandse Gemalenstichting
Sportlaan 63, 5242 GP Rosmalen
Status Culturele anbi
2 RSIN nummer
KvK Nummer 
816104104
41155073
3 Internet adres  http://www.gemalen.nl
4 Contact secretaris@gemalen.nl
073-5220792
5 Bestuur www.gemalen.nl/bestuur.asp 
6 Beleidsplan www.gemalen.nl/beleidsplan.asp
7 Beloningsbeleid De NGS is een organisatie, uit vrijwilligers bestaat, die geen beloning ontvangen. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis
8 Doelstelling www.gemalen.nl/doelstellingen.asp
9 Jaarverslag zie bijlage
10 Jaarrekening
(website-versie)
zie bijlage


 

CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen


Ontwerp  Realistatie