De Nederlandse Gemalenstichting

Over de NGS

Deelnemers

Deelnemers van de stichting kunnen zijn binnen Nederland gevestigde overheden, instellingen of andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, organisaties, alsmede natuurlijke personen die de doelstellingen van de stichting mede nastreven en daarbij een gemaal met een daarin aanwezig opvoer- en/of aandrijf werktuig in hun bezit hebben. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden of hiertoe door het bestuur worden uitgenodigd. Bij aanmelding beslist het bestuur over de toelating.

Nieuwe stichtingen/deelnemers die zich aanmelden/uitgenodigd worden kunnen, indien zij aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoen, een startsubsidie van maximaal € 700,- krijgen. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage van €50,- . Deelnemers hebben recht op het bijwonen van de door het bestuur uitgeschreven zogenoemde deelnemersvergadering(en).

 

Links naar de deelnemers

A.F. Stroink
Beetskoog
Broeken en Maten
Caners
Cremer
De Biezen
De Cruquius
De Grie
De Hoogte
De Ronde Hoep (1913)
De Tuut
De Volharding
Fjouwerhus
Hertog Reynout / Stoomgemaal Arkemheen
Hisse- en Pikemar / nr. 24
Hooge Boezem achter Haastrecht
Ir. D.F. Woudagemaal
J.Th. Kemmegemaal
Limmen / Akersloot / Gemaal 1879
Makkumer- en Parregaastermeerpolder
Mastenbroek
Museumgemaal Huygendijk
Nederlands Stoommachine Museum
Over- en Nederslingeland (1939)
Overdie en Achtermeer / De Leegwater
Overwaard / Wisboom
Putter Stoomgemaal
Reinier Blok
Stoomgemaal Halfweg
Stoomgemaal Kamerik Teylingens
Stoomgemaal Veenpolder van Echten
Sudergemaal
Tsjaerddyk
Uitheiingpolder
Van Haaften / polder Sliedrecht
Velserbroek
Wilhelmina
Winschoten
Wortman
Zwagermieden

CONTACT


secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP RosmalenSteun on werk

Nationale Molen en Gemalendag

Ontwerp   Realistatie