De Nederlandse Gemalenstichting

Over de NGS

Resultaten van de inventarisatie

Om overeenkomstig de beschreven selectie- en waardering methodiek te komen tot een selectie van gemalen die kenmerkend zijn voor de geschiedenis van de ontwikkeling van de mechanische bemaling is het begrip hoofdsoort  geïntroduceerd. Hierbij zijn drie elementen bepalend, te weten:
- de functie van het gemaal
- het soort opvoerwerktuig
- het soort aandrijfwerktuig
Binnen de hoofdsoorten vindt vervolgens in het inventarisatiebestand vergelijking plaats op basis van de score die berekend is met behulp van de vastgestelde selectiecriteria. Hieruit ontstaat de zogenoemde A-lijst waarin per hoofdgroep de gemalen met de hoogste score zijn verzameld. De op één na hoogst scorende gemalen zijn, wederom per hoofdgroep, verzameld in de reserve- of B- lijst.
Wanneer een gemaal uit de A-lijst verdwijnt ten gevolge van wijziging van één of meer van de hoofdkenmerken komt als opvolgerde eerste van de B- lijst aan bod.  Het wegvallende  A- lijst gemaal komt dan op de zogenoemde ex A- lijst.  
Als peildatum voor een dergelijke wijziging  wordt aangehouden september 2007,de publicatiedatum van de NGS Gemalen Gids. Daarnaast zijn nog een drietal lijsten samengesteld: de C -, D- en E-lijst, die sluis- en doorspoelgemalen respectievelijk gemechaniseerde poldermolens en inlaatgemalen bevatten.
Het onderling  willen vergelijken van gemalen op basis van hun score is een voor de hand liggende gedachte , echter  de uitkomst is alleen dan zuiver  indien dit vergelijk binnen de betreffende hoofdgroep plaats vindt. Op basis van de inventarisatie  is het daarom onmogelijk om tot de uitspraak te komen “dit is het meest waardevolle gemaal van Nederland”.

Bekijk hier de huidige A-lijst peildatum 7-5-2012
Bekijk hier de huidige ex A-lijst
Bekijk hier de huidige B-lijst peildatum 7-5-2012
Bekijk hier de huidige C-lijst
Bekijk hier de huidige D-lijst
Bekijk hier de huidige E-lijst

Momenteel voorkomende Hoofdsoorten.

I Functie Opvoerwerktuig Aandrijving
Boezem-polder
gemaal
 verticale schroefpomp  elektromotor
 schroefcentrifugaalpomp met
 betonnen slakkenhuis hybride (diesel + elektrisch)
 schroefpomp met betonnen pomphuis  elektromotor 
II Boezemgemaal
 scheprad stoommachine 
dieselmotor  
 vijzel   dieselmotor  
elektromotor 
 centrifugaalpomp stoommachine 
elektromotor 
 verticale schroefpomp  elektromotor 
 horizontale schroefpomp   dieselmotor  
elektromotor 
hybride (diesel + elektrisch)
centrifugaalpomp met betonnen
 slakkenhuis dieselmotor
 schroefcentrifugaalpomp met
 betonnen slakkenhuis   dieselmotor
elektromotor
aardgasmotor
hybride
III  Poldergemaal
scheprad  stoommachine 
dieselmotor  
elektromotor 
vijzel dieselmotor  
elektromotor 
hybride (diesel + elektrisch)
zuigerpomp   stoommachine 
centrifugaalpomp  stoommachine
dieselmotor  
elektromotor
hybride (diesel + elektrisch)  
verticale schroefpomp   dieselmotor 
elektromotor  
hybride (diesel + elektrisch) 
horizontale schroefpomp elektromotor  
hybride (diesel + elektrisch)  
centrifugaalpomp met betonnen
slakkenhuis  dieselmotor  
elektromotor  
hybride (diesel + elektrisch)  
schroefcentrifugaalpomp elektromotor 
schroefcentrifugaalpomp met
betonnen slakkenhuis dieselmotor
elektromotor 
hybride (diesel + elektrisch)  
schroefpomp met betonnen pomphuis elektromotor 


 

CONTACT


secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP RosmalenSteun on werk

Nationale Molen en Gemalendag

Ontwerp   Realistatie