De Pleyt

Adres
Provincialeweg 73c
3419 GR Willescop

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1984

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
polders Willescop en Benschop

lozend op

Hollandsche IJssel

Totaal capaciteit
320 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
165 m³/minuut
155 m³/minuut
Opvoerhoogte
2.5 meter
2,5 meter

Het gemaal is in 1984 gesticht in het kader van de ruilverkaveling van de Lopikerwaard. Het verving de gemalen Willsecop en Benschop en draagt zorg voor de bemaling van de gelijknamife polders. De naam van het gemaal is afgeleid van boerderij de Pleyt, nog steeds te vinden langs de N228. Dit was vroeger het gerechtshuis van de ambachtsheerlijkheid Willescop. Tevens was het de naam van een verdedigingslinie (oostelijk van het gemaal) waarvan de resten nog zichtbaar zijn in het landschap. 
Het gemaal is uitgerust met twee elektrisch aangedreven verticale schroefpompen van Stork met een capaciteit van 165 m³/minuut elk, bij een max. opvoerhoogte van 3,15 m. De wateraanvoer vindt plaats via de maalvliet de Pleyt, welke is verbonden met een stelsel van watergangen als de Blokwetering en de Achterwetering (noordzijde). Geloosd wordt op de Hollandcshe IJssel.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar