De Nederlandse Gemalenstichting

De Koekoek

De Koekoek Lopik


Adres
Lekdijk West 19b
3411 MV Lopik

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1986

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Zuidelijke Lopikerwaard, KWA Midden-Holland

lozend op
Lek

Totaal capaciteit
672 m³/minuut
Ontwerper
De Haan Civiel, Nieuw-Vennep

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro

Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.

Capaciteit
336 m³/minuut
336 m³/minuut

Opvoerhoogte
2.87 meter
2,87 meter

 

Gemaal De Koekoek is in 1986 gesticht naar ontwerp van bureau De Haan Civiel in het kader van de ruilverkaveling in de Lopikerwaard. Daarbij werden de toenmalige 16 gemalen vervangen door vier moderne gemalen. De Koekoek is vernoemd naar huis de Koekoek en het Koekoeksveer, naar het aan de overkant van de Lek gelegen Tienhoven. Het gemaal doet dient als uitwateringgemaal voor bijna de (zuidelijke)helft van de Lopikerwaard, ongeveer 6500 ha. De andere gemalen zijn gemaal De Keulevaart bij Haastrecht, gemaal De Pleyt in Willeskop en gemaal De Hoekse Molen bij IJsselstein.
Het gemaal was bij de opening uitgerust met twee door 330 kW sterke AEG elektromotoren aangedreven Stork schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen. In 2009 werd het gemaal geheel gerenoveerd en werd de aandrijving vervangen door twee DAC VSD Squirrel-cage elektromotoren van 355 kW. Het gemaal heeft daarmee thans een capaciteit van 2x 336 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 2,9 meter, maximaal 3,3 meter. Bij stroomuitval kan het gemaal terugvallen op een dieselmotor voor noodstroom.
De wateraanvoer vindt plaats via een inlaatkanaal waar verschillende watergangen op uitkomen: de Broeik, de Wielse Wetering en de Achterkade. Het gemaal slaat uit op de Lek via twee betonnen persleidingen. In tijden van extreme droogte voert De Stichtse Rijnlanden soms via De Koekoek extra zoetwater aan naar West Nederland. Dat gebeurt in het kader van de KWA (Klimaatbestendige Water Aanvoer) om verzilting van het water daar tegen te gaan. Eén van de aanvoerroutes van zoetwater voor West Nederland is de Lopikerwaardroute. Bij gemaal De Koekoek kan dan 309 m3 water per minuut via de persleidingen worden ingelaten vanuit de Lek. Via de Lopikerwaard wordt dit water doorgevoerd naar gemaal de Keulevaart. Dit gemaal pompt het water op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Via de inlaat Hekendorp en de Enkele Wiericke stroomt het water dan naar Bodegraven.
.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database