De Nederlandse Gemalenstichting

De Hoekse Molen

De Hoekse Molen IJsselstein


Adres
Achtersloot 125
3401 NT IJsselstein

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1987

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Polders Heeswijk en Broek

lozend op
Hollandsche IJssel

Totaal capaciteit
102 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vijzel
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro

Pomp
Vijzel

Capaciteit
102 m³/minuut

Opvoerhoogte
2,65 meter

 

Het gemaal is in 1987 gesticht en verving de gemalen Heeswijk en de oude Hoekse Molen in het kader van de ruilverkaveling in de Lopikerwaard. Van de het oude gemaal Hoekse Molen resten heden ten dage nog slechts de als rijksmonument beschermde funderingen; deze liggen ongeveer 1000m ten zuidwesten van het gemaal aan de Heeswijksekade. Het elektrisch aangedreven gemaal is een tweetoerig vijzelgemaal van fabrikant Spaans Babcock met een capaciteit van resp. 48m³ en 102m³ per min. bij een opvoerhoogte van 2,65 m. Wateraanvoer vindt plaats via de Molenvliet die in verbinding staat met diverse watergangen. Uitwatering via een maalkolk en een duiker onder de Achtersloot naar een watergang naar de Hollandse IJssel.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database