De Hoekse Molen

Adres
Achtersloot 125
3401 NT IJsselstein

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1987

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polders Heeswijk en Broek

lozend op

Hollandsche IJssel

Totaal capaciteit
102 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vijzel

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Vijzel
Capaciteit
102 m³/minuut
Opvoerhoogte
2,65 meter

Het gemaal is in 1987 gesticht en verving de gemalen Heeswijk en de oude Hoekse Molen in het kader van de ruilverkaveling in de Lopikerwaard. Van de het oude gemaal Hoekse Molen resten heden ten dage nog slechts de als rijksmonument beschermde funderingen; deze liggen ongeveer 1000m ten zuidwesten van het gemaal aan de Heeswijksekade. Het elektrisch aangedreven gemaal is een tweetoerig vijzelgemaal van fabrikant Spaans Babcock met een capaciteit van resp. 48m³ en 102m³ per min. bij een opvoerhoogte van 2,65 m. Wateraanvoer vindt plaats via de Molenvliet die in verbinding staat met diverse watergangen. Uitwatering via een maalkolk en een duiker onder de Achtersloot naar een watergang naar de Hollandse IJssel.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar