Haanwijk
  • Situatie 1997-2020

Adres
Jaagpad 16
3481 LH Breeveld

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1997

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Haanwijk en Breeveld

lozend op

Haanwijker Voorboezem, Oude Rjn

Totaal capaciteit
50 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Schroefpomp beton pomphuis

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Schroefpomp beton pomphuis
Schroefpomp beton pomphuis
Capaciteit
25 m³/minuut
25 m³/minuut
Opvoerhoogte
1.53 meter
1,53 meter

Het uit 1997 daterende gemaal is gesticht voor de bemaling van de polders Haanwijk en Breeveld. De aanvoer vindt plaats via de Haanwijker Achtervlier en er wordt via de Haanwijker voorboezem geloosd op de Oude Rijn. Oorspronkelijk was het gemaal uitgerust met twee elektrisch aangedreven BVOP-pompen van Bosman met een capaciteit van elk 21 m3/min. bij een opvoerhoogte van 1,5 meter. In 2020 is het gemaal ingrijpend gerenoveerd; hierbij werd de kelder gehandaafd, maar werd de omkasting vervangen door een bouwkundige behuizing. De installatie werd geheel vervangen door twee elektrisch aangedreven visvriendelijke Vision 35CV pompen van Bosman, elk met een capaciteit van 25 m3/min. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar