Tricht
  • Situatie <2019
  • Situatie <2019
  • Situatie < 2019
  • Verplaatsing 2020

Adres
Middelweg 60
4196 HA Tricht

Eigenaar
Waterschap Rivierenland
Stichtingsjaar
1926

Status
Niet werkend

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Dorpspolder Tricht

lozend op

Linge

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Het Landbouwhuis, Sneek

Monumentenstatus
Rijk

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Geen
Pomp
Geen
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het gemaal Tricht is in 1926 gesticht door en naar ontwerp van Landbouwhuis Sneek. Het gemaal was uitgerust met twee elektrisch aangedreven schroefpompen met een capaciteit van van respectievelijk 44 en 35 m3 per minuut bij een opvoerhoogte van 0,6 meter, waarbij de eerste alleen kon uitmalen en de tweede ook kon inmalen. De tweede pomp en de daarbij behorende aandrijving zijn in 2001 vervangen door een pomp met een capaciteit van ongeveer 75 m3 perminuut.  
In 2019-2020 is het gemaal buiten bedrijf gesteld en is de functie van het gemaal overgenomen door het nieuwe gemaal De Neust. Het gebouw is behouden en is op de persleidingen van het nieuwe gemaal teruggeplaatst. De installaties zijn verwijderd. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar