Buurmalsen

Adres
Lindedijk 60
4197 HC Buurmalsen

Eigenaar
Waterschap Rivierenland
Stichtingsjaar
1930

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polders Asch, Tricht en Buurmalsen

lozend op

Linge

Totaal capaciteit
92 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Gemeente

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
40 m³/minuut
52 m³/minuut
Opvoerhoogte
1.75 meter
1,75 meter

Stichting en installaties
Het gemaal Buurmalsen is gesticht in 1930 door het toenmalige Polderdistrict Neder Betuwe. De installatie bestaat uit twee verticale gesloten schroefpompen van onbekend fabrikaat met een capaciteit van 40 - en 52 m3/min. bij een opvoerhoogte van 1,75 meter. De pompen worden rechtstreeks aangedreven door respectievelijk een EMF Dordt elektromotor, type XK DVF 300/20 met een vermogen van 26 kW, en een Heemaf elektromotor, type SKA 96-20 met een vermogen van 30 kW. Met de door de EMF motor aangedreven pomp kan ook ingemalen worden. Met behulp van elektrisch aangedreven schuiven vóór het gemaal kan ook onder vrijverval water worden ingelaten of geloosd.

Situering en ensemble
Het gemaal Buurmalsen ligt aan de Hooglandsche Wetering en bemaalt de polders Asch, Tricht en Buurmalsen. Lozing vindt plaats op de Linge. Het gebouw is onopvallend gelegen in de lintbebouwing langs de Lingedijk tussen Tricht en Buurmalsen.

Gebouw
De onderbouw bestaat uit een gemetselde gewelf constructie, waarin de toestroming naar de pompen en de pompenkelder zijn opgenomen. Het in de stijl van de Amsterdamse School opgetrokken gebouw bestaat uit één laag met een rechthoekige plattegrond. De ruimte is verdeeld in een transformatorruimte en een machineruimte, waarin de beide elektromotoren staan die de eronder liggende pompen aandrijven. De gevels zijn uitgevoerd met in halfsteens verband gemetselde roodbruine baksteen. Aan de in- en uitstroomzijde zijn de gevels uitgebouwd tot topgevels die met metselwerk vlechtingen worden beëindigd. Het steile zadeldak, belegd met rode verbeterde Hollandse pannen, eindigt aan de langsgevels in een brede goot. De architectuur is eenvoudig doch fraai en gaaf bewaard.

Waardestelling
Het gemaal Buurmalsen is voor de bemalingsgeschiedenis van Nederland van belang als gaaf bewaard voorbeeld van een poldergemaal met elektrisch aangedreven schroefpompen. De dubbelfunctie van uit- en inmalen voegt daarbij iets toe.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar