Westerveld

Adres
Langenholterdijk 3
8034 RC Zwolle

Eigenaar
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Stichtingsjaar
1965

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Westerveldse Aa, Wijde Aa

lozend op

Zwarte Water

Totaal capaciteit
70 m³/minuut
Ontwerper
Tauw

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Hor. onderwaterschroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Hor. onderwaterschroefpomp
Capaciteit
70 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Stichting en installaties
Gemaal Westerveld is in 1965 gesticht naar ontwerp van het Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden NV. Het bestaat uit een drijvend stalen ponton, waarin de motor en de pompeenheid zijn ondergebracht. Via de scharnierende persleiding en een daarop gemonteerde loopbrug is het ponton verbonden met het dijklichaam. Het gemaal is uitgevoerd met een 40,5 kW sterke elektromotor van onbekend fabrikaat en een door Hubert vervaardigde horizontale onderwaterschroefpomp. De capaciteit is 70 m³ per minuut. Het gemaal kan tevens water inlaten, via een automatisch werkende inlaatschuif.

Situatie en ensemble
Het gemaal is gelegen aan de Langenholterdijk in het recreatiegebied Aa-landen, ten noorden van Zwolle, ter plaatse van de uitstroom van de Wijde Aa op het Zwarte Water. Dit recreatiegebied was tot in de jaren ´80 van de vorige eeuw in gebruik als vuilstortplaats. Het gemaal is via de Wijde Aa en de daarop uitstromende Westerveldse Aa verantwoordelijk voor de bemaling van het recreatiegebied en het stedelijk gebied van de Zwolse wijk Aa-landen. Het werd gesticht ter vervanging van een uit 1870 daterend, gelijknamig stoomgemaal, dat inmiddels gesloopt is. Nabij het gemaal bevindt zich een kleine haven voor de pleziervaart. Bij de stichting bevond zich ten westen van het gemaal in de dijk een uitlaatsluis. Deze is omstreeks 2005 gesloopt.

Behuizing
Het gemaal bestaat uit een drijvend stalen ponton dat via een stalen persleiding scharnierend is verbonden met een betonnen landhoofd op stalen damwanden in de dijk. Het buitenhoofd aan het Zwarte Water is uitgevoerd in beton. Aan de voet van de dijk bevindt zich een omstreeks 2005 vernieuwde stalen kast voor de elektronische regeleenheden.

Anno 2023 worden er plannen opgesteld om het gemaal gelijktijdig met een dijkversterking te vervangen. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar