Museumgemaal Huygendijk

Adres
Huygendijk 19
1703 RG Heerhugowaard

Eigenaar
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

website gemaal
Stichtingsjaar
1877

Status
Niet werkend

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Heerhugowaard

lozend op

Onbekend

Totaal capaciteit
250 m³/minuut
Ontwerper
1907 T. Koolhaas / C. Moeyes

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Vijzel

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Centrifugaalpomp
Centrifugaalpomp
Capaciteit
125 m³/minuut
125 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

De polder Heerhugowaard is in 1629 ontstaan na het met windmolens droogmalen van het binnenmeer de “Heer Huygen Waard”. In 1635 waren voor het drooghouden van de polder 47 windmolens in bedrijf. Deze windbemaling werd -gedeeltelijk- beëindigd toen in 1877 het stoomgemaal aan de Huygendijk in gebruik werd genomen. Dit gemaal was uitgerust met twee stoommachines met een vermogen van 120 pk en twee vijzels met een totale capaciteit van 250 m3/min. In de periode 1899-1907 werden het gebouw en de installaties vernieuwd. De vijzels werden vervangen door twee centrifugaalpompen, fabrikaat Pannevis, met een capaciteit van 250 m3/min.elk, aangedreven door twee stoommachines, ieder met een vermogen van 210 pk. In 1935 werd de stoomaandrijving vervangen door aandrijving met Werkspoor dieselmotoren. In 1942 werden twee elektromotoren, fabrikaat Smit Slikkerveer type DM 380, ieder met een vermogen van 165 kW., bijgeplaatst. In de oorlogstijd werd afwisselend, afhankelijk van de beschikbaarheid van olie en/of elektriciteit, met de diesel aandrijving en de elektrische aandrijving gewerkt. De capaciteit van het gemaal bedroeg daarbij 350 m3/min. bij een opvoerhoogte van ca. 4,00 m. In 1945 werden de diesels verkocht en was alleen nog de elektrische aandrijving aanwezig. In 1961 werd de voormalige ketelruimte van het gemaal ingericht als vergaderruimte voor het polderbestuur van de toenmalige polder Heerhugowaard. Toen in 1979 de polder deel ging uitmaken van het Waterschap Groot Geestmerambacht werd de vergaderzaal ingericht als poldermuseum. In dat jaar, de polder bestond toen 350 jaar, werd de stichting “Den Huygen Dijck” opgericht met als doel het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van cultuurhistorische voorwerpen in relatie tot de polder. In 1994 werd de bemaling overgenomen door het nieuwe er naast gebouwde gemaal Huygendijk en heeft de Stichting het toen niet meer in gebruik zijnde gemaal overgenomen van het Waterschap Groot Geestmerambacht. Het gebouw werd vervolgens geheel gerestaureerd en opnieuw ingericht. Beide pompen en de elektrische aandrijvingen bevinden zich nog in het gemaal.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar