Binnenvree

Adres
Stieltjeskanaal
7742 BL Coevorden

Eigenaar
Waterschap Vechtstromen
Stichtingsjaar
1928

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Binnen- en Buitenvree

lozend op

Stieltjeskanaal

Totaal capaciteit
25 m³/minuut
Ontwerper
Ned. Heidemaatschappij te Arnhem

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
25 m³/minuut
Opvoerhoogte
1 meter

Het gemaal Binnenvree werd in 1928 gesticht voor de bemaling van de lagere gronden van het in 1921 opgerichte waterschap Weijerswold. Het ontwerp voor het gemaaltje werd in ipdracht van het waterschap opgesteld door de Ned. Heidemaatschappij te Arnhem. Het gemaaltje werd geplaatst langs het Stieltjeskanaal, waarop het water tevens werd uitgelaten. Het gemaal werd uitgerust met een elektrisch aangedreven verticale schroefpomp van Landbouwhuis Sneek, waarmee het een capaciteit had van ca. 25 m3 per minuut bij een opvoerhoogte van één meter. 
In de jaren '60 werd het bemalingsgebied van het gemaak verkleind tot de bebouwde gebieden van de wijken Binnen- en Buitenvree, toen het nieuwe gemaal Weijerswold in gebruik genomen werd. Dit gemaal werd omstreeks 2006 vervangen doo het nieuwe gemaal Ossehaar. Gemaal Binnevree leek eenzelfde lot beschoren, maar door de inzet van enkele medewerkers binnen het waterschap die de cultuurhistorische waarde van dit oudste gemaal binnen het waterschap Vechtstromen inzagen, werd besloten tot een restauratie. Hte is daarmee een van de oudste, in geheel oorspronkelijke staat verkerende, nog functioneel werkende gemalen in ons land. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar