De Ronde Hoep (1913)

Adres
Waver 47
1191 KJ Ouderkerk a/d Amstel

Eigenaar
Waterschap Amstel Gooi en Vecht

website gemaal
Stichtingsjaar
1913

Status
Werkende staat

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder De Ronde Hoep

lozend op

Waver

Totaal capaciteit
85 m³/minuut
Ontwerper
W.C. en K. de Wit

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Diesel
Pomp
Centrifugaalpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Diesel
Pomp
Centrifugaalpomp
Capaciteit
85 m³/minuut
Opvoerhoogte
2,5 meter

De circa 1300 hectare grote polder De Ronde Hoep is tussen 1100 en 1300 ontgonnen. Door het graven van sloten vanaf de omringende veenstromen, zoals de Waver, de Amstel en de Oude Waver, naar het midden van de polder ontstond het voor deze polder zo kenmerkende spaakvormige slotenpatroon, dat volgens zeggen ook tot de naam Ronde Hoep heeft geleid. Ooit waren 26 wipwatermolens in werking om het gebied droog te houden, later konden een drietal grotere poldermolens dit werk aan. Bij de intrede van de mechanische bemaling is op de plaats van één van deze molens, de Wavermolen, in 1913 het dieselgemaal De Ronde Hoep met bijbehorende machinistenwoning gesticht.
Het gemaal was uitgerust met een centrifugaalpomp, fabrikaat Werkspoor, met een capaciteit van 85 m3/min. bij een opvoerhoogte van 2,20 m. De aandrijving vond plaats met een direct gekoppelde verticale ééncilinder Werkspoor dieselmotor (een zgn. A-frame motor) met een vermogen van 80 pk. In 1942 werd de dieselaandrijving vervangen door elektrische aandrijving, fabrikaat EMF Dordt. De dieselmotor en de bijbehorende hulpapparatuur bleven echter staan. Vanaf 1997 zorgt een nieuw, ernaast gebouwd, elektrisch aangedreven gemaal voor de bemaling. De in 2003 opgerichte Stichting Oude gemaal de Rondehoep beijverde zich daarna voor restauratie van het gemaal naar de originele toestand. Deze restauratie vond plaats van 2006 tot 2013 en leidde er toe dat het gemaal thans weer maalvaardig is en meerdere dagen per jaar in werking wordt gesteld.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar