J.L. Hooglandgemaal

Adres
Stadsfenne 33
8715 JM Stavoren

Eigenaar
Wetterskip Fryslan
Stichtingsjaar
1966

Status
In bedrijf

Functie

Boezemgemaal
Bemalinggebied
Friese Boezem

lozend op

Ijsselmeer

Totaal capaciteit
7340 m³/minuut
Ontwerper
Arch. Piet de Vries

Monumentenstatus
Rijk

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Hor. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro
Pomp
Hor. schroefpomp
Hor. schroefpomp
Hor. schroefpomp
Hor. schroefpomp
Capaciteit
1835 m³/minuut
1835 m³/minuut
1835 m³/minuut
1835 m³/minuut
Opvoerhoogte
0.5 meter
0,5 meter
0,5 meter
0.5 meter

Stichting en historie

Het J.L. Hooglandgemaal werd in 1967 in gebruik genomen ter vervanging van het stoomgemaal van de boezem van Friesland, het ir. D.F. Woudagemaal. Dit gemaal bleef daarna echter tot op de dag van vandaag als reservegemaal in gebruik. Het nieuwe gemaal werd vernoemd naar J.L. Hoogland, die als gedeputeerde verantwoordelijk was voor de provinciale waterstaat in Friesland en tevens voorzitter was van de Zuiderzeeraad. De installatie van het gemaal bestond bij de bouw uit vier grote, lichtblauw geschilderde horizontale schroefpompen met een diameter van 3,6 meter, die elk werden aangedreven door twee Heemaf elektromotoren. Deze waren tegenover elkaar geplaatst aan één as van de rechte tandwielkast, die de overbrenging op de pomp verzorgde. In 2009/2010

werd het gemaal gerenoveerd en geautomatiseerd, waarbij de capaciteit door het vervangen van de motoren en het aanpassen van de pompwaaiers met circa 20% werd vergroot.

Het gemaalgebouw kent een bijzondere vormgeving, met een holgebogen betonnen dak en in de langsgevels tussen betonnen kolommen geplaatste, hoge verticale ramen. Aan de inlaatzijde vormen de vier zuigleidingen van de pompen opvallende elementen in de gevel.

Situatie

Het gemaal bemaalt de Friese Boezem en laat uit op het IJsselmeer. Tot het gemaalcomplex behoren diverse dienstwoningen en een tegelijkertijd met het gemaal aangelegde schutsluis, de Johan

Frisosluis.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar