De Nederlandse Gemalenstichting

De Slagen

De Slagen Waalwijk


Adres

Waalwijk

Eigenaar
Waterschap Brabantse Delta
Stichtingsjaar
2022

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Capelse polder / regio Waalwijk

lozend op
Bergse Maas

Totaal capaciteit
252 m³/minuut
Ontwerper
Royal Haskoning DHV

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Combinatie
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro

Pomp
Schroefpomp beton pomphuis
Schroefpomp beton pomphuis
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp

Capaciteit
90 m³/minuut
90 m³/minuut
36 m³/minuut
36 m³/minuut

Opvoerhoogte
--

 

Gemaal De Slagen is in 2021-2022 gestict in het kader van een grootschalig plan voor de aanpassing van de waterhuishouding rond Waalwijk, met als voornaamste doel de natuurontwikkeling in het beschermde Natura-2000 gebied te stimuleren. Daartoe werd de stroomtrichting van het water veramderd en werd het waterpeil in het natuurgebied tussen Waalwijk en Waspik verhoogd. 
Het gemaal werd geplaatst in het Zuiderkanaal en dient voor de beheersing van twee afzoderlijke peilgebieden, elk met behulp van twee elektrisch aangedreven visvriendelijke schroefpompen. Het opgevoerde water wordt geloosd op de Bergse Maas. 

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database