De Nederlandse Gemalenstichting

Pompstation 2

Pompstation 2 Hank


Adres
Buitendijk bij 140
4273 GH Hank

Eigenaar
Particulier
Stichtingsjaar
1902

Status
Niet werkend

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Bleekkil

lozend op
Verbansche Gantel

Totaal capaciteit
92 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Gemeente

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Centrifugaalpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Geen
Geen

Pomp
Geen
Geen

Capaciteit
46 m³/minuut
46 m³/minuut

Opvoerhoogte
--

 

Het pompstation no. 2 aan de Buitendijk in Vierbannen bij Hank is gesticht in 1902, als onderdeel van een serie van 21 elektrische gemalen die werden gebouwd in het kader van de herinrichting van de afwatering van de polders aan weerszijden van de Bleek- en Oostkil. Deze herinrichting was noodzakelijk door de aanleg van de Bergse Maas. 
Ten behoeve van de stroomvoorziening werd aan de Buitenkade 5 in Vierbannen (Hank) een kolengestookte elektricteitscentrale gebouwd met een capaciteit van 130 kW. De centrale was uitgerust met vier Lancashire stoomketels en twee stoomaangedreven generatoren. De elektriciteit werd  door middel van bovengrondse leidingen overgebracht naar 21 elektrische gemaaltjes, die werden geplaatst bij de uitwateringssluizen van de verschillende poldertjes. oorspronkelijk waren er 23 gemaaltjes bedacht, maar omdat de grondeigenaren van de polders Boerenverdriet en Pascalis de bijdrage voor de bouw vanuit het rijk te laag vonden werden de pompstations 9 en 17 nooit gerealiseerd. 
De gemaaltjes werden ontworpen door de Bremense machinefabriek L.W. Bestenbostel & Sohn en bestonden uit een betonnen kelder met daarin een pomp, via een lange vertiale as en een haakse tandwieloverbrenging aangedreven door een elektromotor in een machineruimte op de bovenliggende verdieping. Er waren zes verschillende typen pompstations met een capaciteit varierend van 1,7 tot 91,8 m3 per minuut. De kleinere gemaaltjes waren uitgerust met een schroefpomp; de grotere met een liggende centrifugaalpomp. Het pompstation 2 vormde type VI en was het grootste van de 21 gemaaltjes. Het was uitgerust met twee centrifugaalpompen en motoren.  
Na de bouw van de Dongecentrale bij Geertruidenberg in 1919 was de eigen stroomvoorziening  van de gemalen niet langer nodig en werd de centrale in Vierbannen gesloten. Het gebouw is wel bewaard gebleven en is beschermd als gemeentelijk monument. De gemaaltjes zijn in de jaren '60 van de vorige eeuw vervangen door twee nieuwe, grotere gemalen Oostkil en Bleekkil. Het lijkt erop dat alleen pompstations 2 bewaard gebleven is.  

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database