De Neust (2021)

Adres
Middeldijk 60
4196 HA Tricht

Eigenaar
Waterschap Rivierenland
Stichtingsjaar
2021

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Bisschopsgraaf

lozend op

Linge

Totaal capaciteit
264 m³/minuut
Ontwerper
Tauw

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Elektro
Pomp
Hor. onderwaterschroefpomp
Hor. onderwaterschroefpomp
Hor. onderwaterschroefpomp
Capaciteit
88 m³/minuut
88 m³/minuut
88 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het gemaal De Neust in in 2021 gesticht naar ontwerp van Tauw BV voor de bemaling van de polder Bisschopsgraaf. Het opgevoerde water wordt geloosd op de Linge. De installatie bestaat uit drie elektrisch aangedreven visvriendelijke onderwater-schroefpompen met elk een capaciteit van 88 m3 / minuut. De ppmpen zijn uithijsbaar; één pomp kan daarbij worden omgedraaid en kan daardoor ook vers water de polder inmalen, met een capaciteit van 72 m3/minuut. Het gemaal verving het gelijknamige gemaal uit 1972, dat gesloopt werd. Het gesloopte gemaal was op zijn beurt de vervanger van een ander geljknamig gemaal uit 1926, dat nog wel behouden is. Daarnaast vervangt het gemaal een tweede gemaal, Tricht genaamd, dat als rijksmonument beschermd is en voor de realisatie van het nieuwe gemaal tijdelijk in zijn geheel is opgetild en teruggeplaatst op de persleidingen van het nieuwe gemaal.  terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar