Wijkersloot

Adres
Kortland t/o Wijkersloot 3
Wijk bij Duurstede

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
2005

Status
In bedrijf

Functie

Inlaatgemaal
Bemalinggebied
Amsterdam-Rijnkanaal

lozend op

Wijkersloot

Totaal capaciteit
21 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vijzel

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Vijzel
Capaciteit
21 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Gemaal Wijkersloot is in 2005 gebouwd als inlaatgemaal voor het landbouwgebied de Wijkersloot. Het gemaal ontvangt zijn water via een sifon, een duikerstelsel en watergangen vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal. Oorspronkelijk was de capaciteit van het elektrisch aangedreven vijzelgemal 15 m3/minuut.
Door het hoogheemraadschap werd vanaf 2008 een inventarisatie gemaakt van het waterbeheer in het Kromme Rijngebied. Dit leidde tot het Watergebiedsplan tussen Amsterdam Rijnkanaal en Kromme Rijn. Enerzijds ging het er in het plan om wateroverlast in het gebied terug te dringen, anderzijds juist om op cruciale momenten water te kunnen aanvoeren ten behoeve van de landbouw en fruitteelt, meer specifiek voor beregening bij vorstschade en droogte. Het plan omvatte onder andere de verbreding van watergangen, de bouw en renovatie van gemalen en het vergroten van natuurwaarden. Gemaal Wijkersloot is in 2010 in het kader van dit plan gerenoveerd, in samenhang met gemaal De Geer. De capaciteit werd daarbij vergroot tot 21 m3/minuut.  terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar