De Nederlandse Gemalenstichting

De Gaastmar

De Gaastmar Gaastmeer


Adres
De Burd
8611 Gaastmeer

Eigenaar
Wetterskip Fryslan
Stichtingsjaar
1928

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder ten oosten van Gaastmeer

lozend op
De Bratte / Friese Boezem

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro

Pomp
Vert. schroefpomp

Capaciteit
0 m³/minuut

Opvoerhoogte
--

 

Het gemaal is in 1928 gesticht door het toenmalige waterschap Heeg ten behoeve van de waterhuishouding van de 163 ha grote polder ten oosten van Gaastmeer. Het maakt deel uit van een reeks van 29 grotendeels identieke, kleine elektrische gemaaltjes van dit waterschap in en rond Gaastmeer. 

Het gemaal was uitgerust met een verticale schroefpomp van Landustrie Sneek, direct aangedreven door een 12 pk elektromotor van EMF Dordt. Daarmee had het een capaciteit van 13 m3 per minuut. Het gemaal heeft dienst gedaan voor de waterhuishouding tot de ruilverkaveling Wymbritseradiel in 1998. Daarna zijn de pomp en motor vervangen; het gemaal heeft thans als functie om bij extreme regenval het verdunde rioolwater van de riooloverstort bij Gaastmeer versneld af te voeren naar de Friese Boezem.  

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database