De Gaastmar

Adres
De Burd
8611 Gaastmeer

Eigenaar
Wetterskip Fryslan
Stichtingsjaar
1928

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder ten oosten van Gaastmeer

lozend op

De Bratte / Friese Boezem

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het gemaal is in 1928 gesticht door het toenmalige waterschap Heeg ten behoeve van de waterhuishouding van de 163 ha grote polder ten oosten van Gaastmeer. Het maakt deel uit van een reeks van 29 grotendeels identieke, kleine elektrische gemaaltjes van dit waterschap in en rond Gaastmeer. 

Het gemaal was uitgerust met een verticale schroefpomp van Landustrie Sneek, direct aangedreven door een 12 pk elektromotor van EMF Dordt. Daarmee had het een capaciteit van 13 m3 per minuut. Het gemaal heeft dienst gedaan voor de waterhuishouding tot de ruilverkaveling Wymbritseradiel in 1998. Daarna zijn de pomp en motor vervangen; het gemaal heeft thans als functie om bij extreme regenval het verdunde rioolwater van de riooloverstort bij Gaastmeer versneld af te voeren naar de Friese Boezem.  terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar