Smeenge

Adres
Kadoelerweg 1
8317 PH Kraggenburg

Eigenaar
Waterschap Zuiderzeeland
Stichtingsjaar
1941

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
1e afd. (hoge pand) van de N.O. Polder (N.A.P.-4.5m)

lozend op

Vollenhoverkanaal, Kadoelermeer

Totaal capaciteit
1240 m³/minuut
Ontwerper
Arch. D. Roosenburg

Monumentenstatus
Rijk

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
620 m³/minuut
620 m³/minuut
Opvoerhoogte
4.5 meter
4,5 meter

Stichting en historie Het gemaal Smeenge is in 1943 in gebruik genomen en genoemd naar mr. H. Smeenge, toenmalig vice-voorzitter van de Zuiderzeevereniging. De gehele elektrische installatie, met inbegrip van de elektromotoren, is in 2001-2002 vervangen. Daarbij is frequentieregeling voor de motoren geïnstalleerd en is de besturing volledig geautomatiseerd. In diezelfde periode zijn de pompen geheel gereviseerd. Bij de boow is gekozen voor een andere – namelijk schuine – pompopstelling dan in de gelijktijdig gebouwde zustergemalen Buma en Vissering. De reden hiervoor was gelegen in de lagere aanbiedingsprijs van de pompen. Daarbij kwam nog het voordeel van een bij deze opstelling compactere bovenbouw van het gemaal. Situatie Het gemaal ligt aan de rand van het Voorsterbos aan de N352, die via een betonnen brug over de instroming loopt. De hoofdtoevoer naar het gemaal loopt via de Zwolse Vaart. Vóór de instroomkokers naar de pompen bevindt zich een krooshekreinigerinstallatie. De lozing vindt, via twee gewapende betonnen perskokers onder de N352 naar een eveneens uit gewapend beton bestaand uitstroomhoofd, plaats op het Vollenhoverkanaal. Aan de zuidzijde van het gemaal ligt de Voorstersluis. Gebouw De onderbouw van het gemaal bestaat uit een gewapend betonconstructie. Hierin bevinden zich de instromingen en de zuigmonden van de pompen. De in functionalistische stijl ontworpen bovenbouw bestaat uit één bouwlaag, met een rechthoekige plattegrond, waarin de machineruimte is ondergebracht. De draagconstructies bestaan uit stalen portalen. De gevels zijn opgetrokken in gele genuanceerde baksteen met daarin stalen deur- en raamkozijnen. Het geheel is afgedekt met een zadeldak van rode verbeterde Hollandse dakpannen. Aan de uitstroomzijde bepaalt een gemetselde schoorsteen het beeld. Het gemaal is een rijksmonument. Functie en bedrijfsvoering Het gemaal bemaalt de Hoge Afdeling (met een oppervlakte van 9.000 ha.) van de Noordoostpolder. In het gemaal is verder een diesel-noodstroomaggregaat opgesteld waarmee in geval van stroomuitval de elektrische installaties van het gemaal, de persschuiven en de naastgelegen sluis bediend kunnen worden. Alle installaties werken geheel automatisch.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar