De Nederlandse Gemalenstichting

Lage Abtwoudse Polder

Lage Abtwoudse Polder Delft


Adres
Schieweg 158a
2627 AS Delft

Eigenaar
Hoogheemraadschap van Delfland
Stichtingsjaar
2000

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Lage Abtwoudse polder

lozend op
Delftsche Schie

Totaal capaciteit
82 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Dompelpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro

Pomp
Dompelpomp
Dompelpomp

Capaciteit
41 m³/minuut
41 m³/minuut

Opvoerhoogte
2,0 meter
2,0 meter

 

Stichting en installaties
Gemaal Lage Abtswoudse Polder is in 2000 gesticht ter vervanging van een elektrisch aangedreven vijzelgemaal, dat in de behuizing van een voormalige stoomgemaal was ingebouwd. Het gemaal bevat twee elektrisch aangedreven dompelpompen van fabrikant Flygt, met een capaciteit van elk 41 m³ per minuut bij een opvoerhoogte van 4,2 meter.

Situatie en ensemble
Het gemaal bevindt langs aan de Schie en de daarlangs gelegen Schieweg te Delft. Direct naast het gemaal bevindt zich het voormalige stoomgemaal Landbouw´s Welvaren. Het stoomgemaal was op zijn beurt gesticht als vervanging van een windwatermolen. Na de ingebruikname van het nieuwe gemaal is het stoomgemaal in particulier bezit overgegaan. De oude machinistenwoning is daarbij geheel gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor het oude gemaal bevindt zich over de uitstroming een klein bruggetje in het trekpad langs het water. Het gemaal wordt ingezet voor het peilbeheer van de Lage Abtswoudse Polder, een recreatiegebied tussen Delft en Schiedam met “nieuwe natuur”. Het water wordt opgepompt uit de poldervaart en met een indrukwekkende opvoerhoogte geloosd op de Schie.

Behuizing
Het grotendeels ondergrondse gemaal bestaat uit een betonnen pompkelder waarin de pompen en motoren zijn ondergebracht. Bovengronds kenmerkt het gemaal zich door de automatische krooshekreinigingsinstallatie, een betonnen kast voor de transformatoren en een klein betonnen gebouwtje met een pannengedekt schilddakje voor de regeleenheden.

Waardestelling
Gemaal Lage Abtswoudse Polder is een voor de geschiedenis van de bemaling in Nederland representatief voorbeeld van een modern, grotendeels ondergronds gebouwd gemaal met elektrisch aangedreven dompelpompen. De waarde wordt verhoogd door het ensemble met het naastgelegen voormalige stoomgemaal en de goed herkenbare situering aan de dijk langs de Schie.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database