De Nederlandse Gemalenstichting

Katwijk

Katwijk Katwijk


Adres

Katwijk

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1808

Status
Gesloopt

Functie
Boezemgemaal
Bemalinggebied
Boezem van Rijnland

lozend op
Noordzee

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
J. Blanken / F.W. Conrad

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Stoom
Pomp
Zuigperspomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Geen

Pomp
Geen

Capaciteit
0 m³/minuut

Opvoerhoogte
0 meter

 

Het in 1808 gestichte stoomgemaal had als taak het bevloeiien van de hoger gelegen gronden in de Hornespolder en het opzetten van een spuiboezem voor de uitwateringssluis van het kanaal te Katwijk. Voor het oplossen van hetprobleem van het verzanden van de uitwatering werd door het hoogheemraadschap van Rijnland de hulp aangezocht van de dienst Waterstaat. A Blanken Jzn. en F.W. Conrad stelden een plan op, dat uitging van stoombemaling om een spuikom achter de sluis te vullen, waarmee het opgeworpen zand in de monding van het kanaal kon worden weggespoeld. De stoommachine werd geleverd door de Engelse firma Boulton & Watt. Omdat het gemaal echter niet voldeed voor het opzetten van de spuikom, raakte het gemaal al vrij snel buiten gebruik In 1837 werd de stoommachine verkocht en in 1854 werd ook het gebouw gesloopt. 

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database