Katwijk

Adres

Katwijk

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1808

Status
Gesloopt

Functie

Boezemgemaal
Bemalinggebied
Boezem van Rijnland

lozend op

Noordzee

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
J. Blanken / F.W. Conrad

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Zuigperspomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Pomp
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
0 meter

Het in 1808 gestichte stoomgemaal had als taak het bevloeiien van de hoger gelegen gronden in de Hornespolder en het opzetten van een spuiboezem voor de uitwateringssluis van het kanaal te Katwijk. Voor het oplossen van hetprobleem van het verzanden van de uitwatering werd door het hoogheemraadschap van Rijnland de hulp aangezocht van de dienst Waterstaat. A Blanken Jzn. en F.W. Conrad stelden een plan op, dat uitging van stoombemaling om een spuikom achter de sluis te vullen, waarmee het opgeworpen zand in de monding van het kanaal kon worden weggespoeld. De stoommachine werd geleverd door de Engelse firma Boulton & Watt. Omdat het gemaal echter niet voldeed voor het opzetten van de spuikom, raakte het gemaal al vrij snel buiten gebruik In 1837 werd de stoommachine verkocht en in 1854 werd ook het gebouw gesloopt. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar