De Nederlandse Gemalenstichting

Oostpoortgemaal

Oostpoortgemaal Rotterdam


Adres
Goudse Vest
Rotterdam

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1776

Status
Gesloopt

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Onbekend

lozend op
Onbekend

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Steven Hoogendijk

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Stoom
Pomp
Zuigerpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Geen

Pomp
Geen

Capaciteit
0 m³/minuut

Opvoerhoogte
0 meter

 

Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, dat was opgericht om de mogelijkheid van de bemaling van polders en boezems met behulp van stoomkracht te onderzoeken, diende in 1771 een plan in bij de gemeente Rotterdam om in een leegstaande kruittoren aan de Goudse Vest, nabij de Oostpoort, een stoompomp te bouwen. Het plan werd niet ingewilligd, maar een herziene versie werd in 1774 door zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap van Schieland en de Staten van Holland geaccepteerd. Het genootschap bestelde daarop bij de Engelse gieterij New Willey in Brosely een atmosferische stoommachine volgens het principe van Newcomen. De zuigerpompen en overbrenging werden lokaal gefabriceerd. Het is daarmee het eerste stoomgemaal dat in ons land werd gesticht. Bij de installatie bleek dat de stoommachine goed functioneerde, maar dat de overbrenging en de pompen problemen gaven, vooral omdat men probeerde deze geschikt te maken voor de lokaal sterk wisselende opvoerhoogten. De machine werkte ondanks vele aanpassingen nooit goed. Uiteindelijk werd het project daarom gestaakt. In 1785 werd het gemaal ontmanteld.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database