Oostpoortgemaal

Adres
Goudse Vest
Rotterdam

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1776

Status
Gesloopt

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Onbekend

lozend op

Onbekend

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Steven Hoogendijk

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Zuigerpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Pomp
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
0 meter

Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, dat was opgericht om de mogelijkheid van de bemaling van polders en boezems met behulp van stoomkracht te onderzoeken, diende in 1771 een plan in bij de gemeente Rotterdam om in een leegstaande kruittoren aan de Goudse Vest, nabij de Oostpoort, een stoompomp te bouwen. Het plan werd niet ingewilligd, maar een herziene versie werd in 1774 door zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap van Schieland en de Staten van Holland geaccepteerd. Het genootschap bestelde daarop bij de Engelse gieterij New Willey in Brosely een atmosferische stoommachine volgens het principe van Newcomen. De zuigerpompen en overbrenging werden lokaal gefabriceerd. Het is daarmee het eerste stoomgemaal dat in ons land werd gesticht. Bij de installatie bleek dat de stoommachine goed functioneerde, maar dat de overbrenging en de pompen problemen gaven, vooral omdat men probeerde deze geschikt te maken voor de lokaal sterk wisselende opvoerhoogten. De machine werkte ondanks vele aanpassingen nooit goed. Uiteindelijk werd het project daarom gestaakt. In 1785 werd het gemaal ontmanteld.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar