M. Verdoold Czn.

Adres
Kattendijk 1
2831 AA Gouderak

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1867

Status
Gesloopt

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Stolwijk, het Beijersche, Agterbroek en Veerstalblok

lozend op

Hollandsche IJssel

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
P.A. Korevaar en L. Exalto

Monumentenstatus
Geen

Heeft u een foto?
Of andere aanvullende informatie? We ontvangen het graag.

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Scheprad

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Pomp
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
0 meter

Het gemaal M. Verdoold Cz. werd in 1866 gesticht na een lange strijd tussen voor- en tegenstanders van stoombemaling op deze plaats. De ingenieurs P.A. Korevaar en L. Exalto tekenden voor het ontwerp van een stoomschepradgemaal met een horizontaal stoomwerktuig van 34-43 pk en twee stoomketels van circa 5,5 meter lang en een diameter van 1 meter. De schoorsteen bevond zich voorhet gebouw; aan de dijk was daarnaast een kolenopslag opgetrokken. Het gemaal had een capaciteit van 150 m³ water per minuut bij een opvoerhoogte van 1,0 meter en loosde via een al bestaande uitwateringssluis op de Hollandsche IJssel.
Het stoomgemaal voldeed echter niet aan de verwachtingen.Al bij de oplevering bleken er nogal wat defecten aan zowel de installatie als het gebouw, die door de aannemers moesten worden hersteld. In de zomer van 1868 bleken er al belangrijke herstellingen en verbeteringen aan de stoominstallatie en het scheprad te moeten worden verricht, wat het waterschap op een zeer forse onvoorziene uitgave van meer dan drieduizend gulden boven op de normale kosten voor onderhoud, brandstof en personeel kwam te staan. Ook het rendement bleef achter bij de verwachtingen, wat waarschijnlijk te wijten is geweest aan de toepassing van een scheprad op deze plaats, waar de opvoerhoogte zeer sterk kan wisselen. Het gemaal werd uiteindelijk al in 1880 vervangen.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar