Caspargouw

Adres
Kanaaldijk Noord
Cothen

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1972

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Caspargouwse Wetering

lozend op

Amsterdam-Rijnkanaal

Totaal capaciteit
200 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vijzel

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Vijzel
Capaciteit
200 m³/minuut
Opvoerhoogte
2.3 meter

Met de voltooiing van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1950 tussen Wijk bij Duurstede en Houten, ontstond een structureel tekort aan water in het Kromme Rijngebied. Het waterpeil in het Amsterdam- Rijnkanaal ligt namelijk bijna drie meter lager, waardoor het water uit de polders naar het kanaal stroomt. Voor de aanvoer van water in het Kromme Rijngebied werd ter hoogte van de Goyerbrug een gemaal gebouwd. Het in 1972 gebouwde en in 2006 totaal gerenoveerde gemaal Caspargouw heeft deze taak overgenomen. Caspargouw is een inlaatgemaal gecombineerd met een uitlaatstuw voor het Kromme Rijngebied, via de Caspargouwse Wetering. Het heeft twee functies:
1. Aanvoer van water in het poldergebied tussen het ARK en de Oude Rijn. Dit is met name van belang voor de fruitteelt als er beregend moet worden om vorstschade te voorkomen. Verder verhelpt het periodiek voorkomende lage waterstanden in de Kromme Rijn. In Wijk bij Duurstede wordt de Kromme Rijn via een inlaat gevoed met Lekwater. Staat het water in de Lek laag, dan functioneert die inlaat niet. Het gemaal springt dan bij om te voorkomen dat het waterpeil in de Kromme Rijn - en daarmee het peil in de stadsgrachten van Utrecht - te laag wordt.
2.Bij natte perioden het onder vrij verval lozen van water uit het genoemde gebied. Dat gaat via een naast het gemaal gelegen in hoogte verstelbare stuw.
De aan- en afvoer van water vindt plaats via de Caspargouwse Wetering, gegraven in 1972. Deze waterloop staat met een sluis in verbinding met de Kromme Rijn.

Het gemaal is ondergebracht in een Detosbehuizing. Het is een vijzelgemaal met een capaciteit van 180 m3 p/ min. Naast gemaal Caspargouw, onder de roosters in het bordes, ligt de beweegbare stuw.

Nadat bleek dat er onvoldoende uitwisselingsmogelijkheden waren voor vis tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de aangrenzende regionale watergangen werd in 2011 bij gemaal Caspargouw een vispassage aangelegd van drie verschillende types: een De Wit sluisvispassage en een klassieke De Wit vispassage in combinatie met een v-vormige bekkentrap met ‘ vertical slots ’. Deze vispassages liggen ten oosten van het gemaal. Daarnaast bevindt zich terzijde van het gemaal nog een kleiner gemaal: Gaspargouw-Zemelen. Hiermee kan, vanuit de Caspargouwse wetering, apart water worden ingelaten op de sloten langs het ARK naar de omgeving ’t Goy en Houten, via de Kanaalsloot.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar