Kerkeland

Adres
Kanaaldijk Zuid 16
3998 WK Schalkwijk

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1978

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Kerkeland Wetering

lozend op

Amsterdam-Rijnkanaal

Totaal capaciteit
60 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vijzel

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Vijzel
Capaciteit
60 m³/minuut
Opvoerhoogte
0.9 meter

De waterhuishouding van het gebied tussen de Houtense Wetering en de Schalkwijkse Wetering werd door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal ingrijpend gewijzigd. De polders Klein Vuylcop, Groot Vuylcop, de Knoest en Wulven werden sinds 1882 bemalen door een stoomgemaal aan de Hoonsekade, aan de Hoonse Wetering bij Houten, maar het nieuwe kanaal sneed dit gebied in tweeën, waardoor een totaal nieuwe waterstaatkundige situatie ontstond, waarbij nieuwe watergangen en gemalen noodzakelijk waren. 
Het oorspronkelijke gemaal Kerkeland is gesticht in 1978 en had toen een capaciteit van 50m³ per minuut. In 2010 is het gemaal geheel gerenoveerd en voorzien van een nieuwe (visvriendelijke) vijzel met een capaciteit van 60m³ per minuut. Ook werd toen een z.g. "De Wit" vispassage geboiwd. Naast het gemaal bevindt zich het kleinere gemaaltje Vuylcop-Oost, dat eveneens uit 201 dateert en een capaciteit heeft van 20m³ per minuut.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar