De Nederlandse Gemalenstichting

Nachtsloot

Nachtsloot Cothen


Adres
Kapelleweg 4
3945 LA Cothen

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1978

Status
In bedrijf

Functie
Inlaatgemaal
Bemalinggebied
Caspargouwse Wetering

lozend op
Inlaat agrarisch gebied

Totaal capaciteit
90 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vijzel
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro

Pomp
Vijzel

Capaciteit
90 m³/minuut

Opvoerhoogte
0.6 meter

 

Gemaal Nachtsloot is een inlaatgemaal voor het gebied ten westen van de Caspargouwse Wetering. Van oorsprong is dit gebied een kwelgebied met diepe kwel afkomstig van de Utrechtse heuvelrug. Met de ingebruikname van het Amsterdam-Rijnkanaal is deze kwel in een groot deel van het gebied verdwenen. Het lage peil van het Amsterdam-Rijnkanaal (-0.40 m NAP) zorgt nu voor een sterke wegzijging van grondwater uit bijna het gehele gebied. Hierdoor is op het gebied van de waterhuishouding een zeer kwetsbaar situatie ontstaan. De afgelopen jaren is er, op basis van het watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal (uit 2008) veel gedaan aan verbetering van de waterhuishouding in het betreffende gebied. Veel meer watertoevoer (vrijwel  alle gemalen in het gebied zijn invoergemalen), betere doorstroming en parallel daaraan, natuurvriendelijke oevers en vispassages. In dat kader is in 2016 de Nachtsloot verbreed en het gemaal gerenoveerd. Het is een van de belangrijkste gemalen voor de fruitteelt en met name voor de bestrijding van nachtvorstschade.
Het gemaal is een elektrisch vijzelgemaal met een capaciteit van 90m³ p/m, bij een opvoerhoogte van 0,6 m. De installatie is bij een renovatie in 1997 grotendeels vervangen; bij de renovatie in 2016 is het gemaal ondergebracht in een nieuwe kunststof behuizing.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database