De Nederlandse Gemalenstichting

De Grie

De Grie Sintjohannesga


Adres
Hoge Dijk 130
8464 NZ Sintjohannesga

Eigenaar
Wetterskip Fryslan

website gemaal
Stichtingsjaar
1930

Status
Niet werkend

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Groote Sintjohannesgaaster Veenpolder

lozend op
Onbekend

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro

Pomp
Vert. schroefpomp

Capaciteit
0 m³/minuut

Opvoerhoogte
--

 

Het elektrisch aangedreven schroefpompgemaal De Grie werd gesticht in 1930 als vervanging voor de uit 1857 daterende watermolen "De Hersteller". Het bemaalt een circa 400 hectare groot gebied van de uit 1854 daterende Groote Sintjohannesgaster Veenpolder, die met behulp van vier windwatermolens in 1860 werd drooggemaakt. De molen De Hersteller is daarvan als enige bewaard gebleven en bevindt zich naast het gemaal. In 2000 werd het gemaal De Grie buiten bedrijf gesteld en vervangen door een nieuw ondergronds prefabgemaal. De installatie werd verwijderd, zodat de transformator van het nieuwe gemaal in de behuizing van het oude gemaal kon worden ondergebracht. Het gemaal is op een rechthoekig grondplan opgetrokken in metselwerk van gele baksteen boven een plint van rode baksteen. Het wordt afgedekt door een tentdak dat is belegd met rode keramische pannen. Qua opzet vertoont het gemaal grote overeenkomsten met het grotere gemaal Fjouwerhus uit 1932, dat eveneens een deel van de bemaling van de polder voor zijn rekening neemt. Het gemaal werd in 2008 door het Wetterskip Fryslan overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database