De Nederlandse Gemalenstichting

Schaphalsterzijl

Schaphalsterzijl Schouwerzijl


Adres
Schaphalsterzijl 4
9951 TW Schouwerzijl

Eigenaar
Waterschap Noorderzijlvest
Stichtingsjaar
2004

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
tweede schil van de Electra-boezem bodemdaling

lozend op
Reitdiep

Totaal capaciteit
1125 m³/minuut
Ontwerper
Tauw/ Arch. Noordeloos

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro
Elektro

Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp

Capaciteit
375 m³/minuut
375 m³/minuut
375 m³/minuut

Opvoerhoogte
1 meter
1 meter
1 meter

 

Stichting en situatie
Gemaal Schaphalsterzijl is gebouwd in opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest en in november 2005 na een bouwperiode van ruim twee jaar officieel in gebruik gesteld. Het gemaal is gelegen bij de aansluiting van het Winsumerdiep op het Reitdiep op de plek van het oude Schaphalsterzijl. Tegelijkertijd met de bouw van het gemaal is het monumentale complex van de drie sluizen, de Schaphalsterzijl, de Winsumerzijl en de Nieuwe Sluis, gerestaureerd. Het heeft een nieuwe functie gekregen als bovenhoofd van de naast het gemaal gelegen schutsluis. Het behoud van het sluizencomplex heeft als consequentie dat de toestroming naar de pompen onder een hoek van negentig graden verloopt. Speciale voorzieningen zijn getroffen, in de vorm van aparte instroomkanalen voor iedere pomp en speciaal vormgegeven zuigkasten en krooshekken, om de ongunstige effecten hiervan op te heffen. Het water wordt, via drie om de sluis heen lopende uitstroomkokers, uit het Winsumerdiep in het Reitdiep gepompt. Naast het gemaal bevindt zich een vispassage, terwijl bij de sluis een schaats- en kanopassage is aangelegd.

Functie en bedrijfsvoering
Gemaal Schaphalsterzijl bemaalt, met de gemalen Stad & Lande, Tilburg en Abelstok de tweede schil van de Electra-boezem, een gebied ter grootte van circa 100.000 ha. De bedrijfsvoering is geheel geautomatiseerd en kan ook, zo nodig, op afstand plaats vinden.

Installatie
Oorspronkelijk was het gemaal uitgerust met drie elektrisch aangedreven open verticale schroefpompen van Flowserve met een capaciteit van 235 m3 per minuut elk, bij een opvoerhoogte van 1 meter. Bij een renovatie in 2019-2020 zijn de aandrjvingen en pompen vervangen door Stork, met als doel de capaciteit van het gemaal te vergroten van 705 naar 1125 m3 per minuut. 

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database