De Nederlandse Gemalenstichting

Tilburg

Tilburg Winsum


Adres
Winsumerstraatweg bij 8
Winsum

Eigenaar
Waterschap Noorderzijlvest
Stichtingsjaar
2003

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Tweede schil van de Electraboezem

lozend op
Wetsingermaar

Totaal capaciteit
120 m³/minuut
Ontwerper
Tauw / OLGA

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro

Pomp
Vert. schroefpomp

Capaciteit
120 m³/minuut

Opvoerhoogte
1 meter

 
Stichting en historie

Het in opdracht van het Waterschap Noorderzijlvest gebouwde gemaal Tilburg is in 2003 in gebruik genomen en ontleent zijn naam aan de vlakbij gelegen boerderij Huize Tilburg. Til betekent in dit geval brug, terwijl burg een verwijzing is naar borg (= burcht/ versterkt huis).

Situatie

Het gemaal staat in het Wetsingermaar, een smal watertje tussen de provinciale weg Winsum-Groningen (N361) en de spoorlijn Groningen–Winsum. De ligging op deze plek heeft geleid tot een specifiek ontwerp met zicht door het gebouw en op de installatie vanaf zowel de weg als de spoorlijn. Het uit glas en beton opgetrokken gebouwtje is gedeeltelijk bekleed met witte, blauwe en zwarte

tegels. Het vormt een functioneel element in het landschap.

Functie en bedrijfsvoering

Het gemaal bemaalt een gebied in de tweede schil van de Electraboezem, dat zonder bemaling een waterpeilverhoging van 10 tot 15 cm te verduren zou krijgen. Het gemaal werkt geheel automatisch en is, zo nodig, op afstand te bedienen.
 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database