IJsselstein / J.M. v.d. Roest

Adres
Hoge Biezen 19
2851 BB Ijsselstein

Eigenaar
Particulier
Stichtingsjaar
1884

Status
Niet werkend

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
De Hoge Biezen polder, een deel van de Over-Oudlandse polder en de Nieuwpoort

lozend op

Stadsgracht IJsselstein / Hollandsche IJssel

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Van Hasselt & De Koning

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Centrifugaalpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Pomp
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
0 meter

De polder de Hoge Biezen (195 ha.) kreeg vanaf circa 1570 windbemaling in de vorm van de Biezenmolen, die water kreeg uit de polder via een duiker onder de Biezendijk en uitmaalde uit op de stadsgracht van IJsselstein en vervolgens op de Hollandse IJssel. Tot ver in de 19e eeuw bleef deze situatie bestaan. Door de verlanding van de Hollandse IJssel werd windbemaling evenwel steeds moeilijker. Daarom werd in 1884 op de plaats van de Biezenmolen het stoomgemaal J.M. v/d Roest gesticht, waarbij de waterloop onveranderd bleef. Het gemaal bemaalde ook een deel van de Over-Oudlandse polder (145 ha.) en de polder Nieuwland (45 ha.), het gebied tussen de stadsgracht en de Paardenlaan, dat thans geheel bebouwd is. Het gemaal was uitgerst met een 10 pk sterke stoommachine, die was gekoppeld aan een centrifugaalpomp met een capaciteit van 30m3 p/m bij een opvoerhoogte van 1,50 m.
In 1923 werd het stoomgemaal omgebouwd tot elektrisch gemaal, met gebruikmaking van de oude centrifugaalpomp. Om de capaciteit te vergroten werd deze in 1927 alsnog vervangen door een vijzel. Tevens werden de elektromotor en de schakelkasten toen verplaatst; oude foto's wijzen erop dat ook het gebouw werd vernieuwd of tenminste ingrijpend gewijzigd. Het ketelhuis van het oude stoomgemaal werd verbouwd tot machinistenwoning. Omstreeks 1960 werd het gemaal buiten bedrijf gesteld. Het pand is thans in gebruik als B&B/horeca (Het Oude Gemaal).terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar