Duurswold

Adres
Visserijweg
Farmsum

Eigenaar
Waterschap Hunze en Aa's
Stichtingsjaar
1933

Status
In bedrijf

Functie

Boezemgemaal
Bemalinggebied
Duurswoldboezem

lozend op

Zeehavenkanaal, dan Eems

Totaal capaciteit
1950 m³/minuut
Ontwerper
ir.W.K. van Oort en ir. D. van der Zee

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Diesel
Pomp
Hor. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Diesel
Pomp
Hor. schroefpomp
Hor. schroefpomp
Hor. schroefpomp
Capaciteit
650 m³/minuut
650 m³/minuut
650 m³/minuut
Opvoerhoogte
4 meter
4 meter
4 meter

Stichting en historie
Het boezemgemaal Duurswold, gebouwd in opdracht van het voormalige gelijknamige waterschap, is in 1933 in werking gesteld. De tot dan toe problematische natuurlijke afwatering via de naastgelegen spuisluis in het Afwateringskanaal te Farmsum behoorde daarmee tot het verleden. Oorspronkelijk was het gemaal uitgerust met twee dieselaangedreven horizontale schroefpompen met een gezamenlijke capaciteit van 1.100 m3/min, met daarbij de fysieke mogelijkheid nog een derde pomp te plaatsen. Van deze mogelijkheid werd in 1964 gebruik gemaakt door het installeren van een pomp met een capaciteit van 600 m3/min.
In verband met de nadelige invloed op de afwateringsituatie door de bodemdaling ten gevolge van de aardgaswinning werd in 1992 door het Waterschap Eemszijlvest (waarin het Waterschap Duurswold inmiddels was opgegaan) besloten een omvangrijke aanpassing van het gemaal door te voeren. De belangrijkste onderdelen hiervan waren de vervanging van twee dieselmotoren door elektromotoren, de vernieuwing van de twee oudste pompen en de revisie van de derde pompeenheid. Bovendien werd een krooshekreinigerinstallatie geplaatst en werden de uitstroomkanalen van nieuwe kleppen en schuiven voorzien. Daarnaast werden diverse bouwkundige en civieltechnische aanpassingen die met de nieuwe installaties samenhingen en verbeteringen aan de in- en uitstroomconstructies uitgevoerd. In 1995 werden de renovatiewerkzaamheden afgerond.

Situatie
Gemaal Duurswold is gelegen aan het einde van het Afwateringskanaal van Duurswold. Het opgepompte water wordt geloosd op het Zeehavenkanaal en vervolgens van daaruit op de Eems. In de gewapend betonnen onderbouw bevinden zich de toevoerkanalen naar de pompen en aansluitend de perskokers naar het uitstroomhoofd. De bovenbouw, opgetrokken in bruinrode baksteen, bestaat uit een grote nagenoeg vierkante machineruimte in één bouwlaag. Op één hoek bevindt zich een iets hoger, uit twee bouwlagen bestaand dienstruimtengebouw. Deze beide bouwdelen zijn met een flauw hellend piramidevormig mastiekdak afgedekt. Aan de andere zijde – waar zich vroeger de werkplaats bevond – zijn een aantal nieuwe, lagere bouwdelen gerealiseerd. Hierin bevinden zich de transformatoren en de laagspanningsinstallatie. Deze gebouwen hebben een plat dak.

Functie en bedrijfsvoering
Het gemaal bemaalt de tussen de steden Delfzijl, Groningen en Hoogezand-Sappemeer gelegen Duurswoldboezem, met een afwaterend oppervlak van circa 21.500 ha. De bedrijfsvoering is grotendeels geautomatiseerd.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar