Polder Nieuwkoop

Adres
Hogedijk (bij nr. 11)
2461 GT Ter Aar

Eigenaar
Hoogheemraadschap van Rijnland
Stichtingsjaar
1894

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Nieuwkoop

lozend op

Schoutenvaart

Totaal capaciteit
380 m³/minuut
Ontwerper
W.C. en K. de Wit

Monumentenstatus
Gemeente

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Centrifugaalpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Hor. schroefpomp
Hor. schroefpomp
Capaciteit
190 m³/minuut
190 m³/minuut
Opvoerhoogte
5.3 meter
5,3 meter

Stichting en historie
Het gemaal van de polder Nieuwkoop is in 1894 gesticht door het gelijknamige waterschap/polder. Het is een voorbeeld van een gemaal dat in zijn bestaan diverse ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Van oorsprong was het een stoomgemaal met stoommachines volgens het compound systeem en twee, in capaciteit ongelijke, centrifugaalpompen, fabrikaat Gwynnes. In 1921 werd het gemaal ontstoomd en namen twee zuiggasmotoren de aandrijving over. In 1932 werd één Gwynnes pomp vervangen door een Jaffa centrifugaalpomp. De aandrijving van de kleinste pomp werd in 1940 vervangen door een Industrie dieselmotor 4DV7. In 1958 volgde de vervanging van de laatste zuiggasmotor door een dieselmotor, fabrikaat Industrie 7D6 met een vermogen van 240 pk. De Industriemotor uit 1940 is in 1993 vervangen door een automatisch werkende Cummins 855-NT dieselmotor met een vermogen van 330 pk. De capaciteit van de pompen bedroeg toen circa 105 en 205 m3 per minuut. bij een opvoerhoogte van 5.30 m.
In de nacht van 24 op 25 augustus 2002 brak door oververhitting van één van de motoren brand uit . Het op de gemeentelijke monumentenlijst staande gemaal brandde toen geheel uit. De toenmalige eigenaar, het Waterschap de Oude Rijnstromen, heeft daarop eerst een tijdelijke bemaling ingesteld welke later vervangen werd door een semipermanente bemaling en heeft vervolgens op voorstel van het adviesbureau het ontwerp en de uitvoering van de herbouw, om tijd te winnen, volgens een bouwteamconstructie laten verlopen. Belangrijk uitgangspunt was het behoud van het historisch karakter van het gebouw. In oktober 2003 is met de herbouw begonnen, in mei 2004 zijn de nieuwe installaties in gebruik genomen. De centrifugaalpompen werden vervangen door horizontale schroefpompen met elektrische aandrijving. De gehele elektrische en ventilatie/verwarmingsinstallatie werd vernieuwd. Daarnaast werd de bedrijfsvoering volledig geautomatiseerd en is een nieuwe krooshekreinigerinstallatie geplaatst.
De oorspronkelijke Polder Nieuwkoop is in 1979 opgegaan in het Waterschap De Aarlanden, dat vervolgens met het waterschap de Veen en Geestlanden in 1995 tot het Waterschap De Oude Rijnstromen is gefuseerd. Dit waterschap is op zijn beurt in 2005 opgegaan in het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Situatie
Gemaal Nieuwkoop bemaalt de circa 2770 ha. Grote droogmakerij/polder Nieuwkoop. Door de lage ligging komt er veel kwel in het gebied voor wat betekent dat er dagelijks gemalen moet worden. De wateraanvoer vindt plaats via de Schoutenvaartsche Molentocht, geloosd wordt op de ringvaart van de polder Nieuwkoop die in verbinding staat met de Nieuwkoopse Plassenterug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar