K. Vink

Adres
Lopikerweg 54
2871 AW Schoonhoven

Eigenaar
Particulier
Stichtingsjaar
1926

Status
Niet werkend

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Willige Langerak, Cabauw, Zuid-Zevender en Vijf Hoeven

lozend op

Vlist en via Haastrecht (gemaal Hooge Boezem) op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

Totaal capaciteit
70 m³/minuut
Ontwerper
Arch Sloth Blaauboer,Hasselt&De Koning op molnromp

Monumentenstatus
Gemeente

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
35 m³/minuut
35 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het gemaal K. Vink ligt aan de rand van Schoonhoven in de polder Hofland. Het werd in 1926 gesticht naast een kort daarop gesloopte windwatermolen en was verantwoordelijk voor de bemaling van de polders Langerak, Cabauw, Zuid-Zevender en Vijf Hoeven; de polder Hofland werd gratis meebemalen. Aanvankelijk werd het overtollige water van de polders op natuurlijke wijze geloosd op de Lek, via de stadsgrachten van Schoonhoven. Vanaf 1272 was dit niet meer mogelijk en werd geloosd op de Vlist richting Haastrecht en via de Hooge Boezem op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Na 1500 kwam er windbemaling met molens, op de plaats waar ook nu nog het gemaal staat. De wateraanvoer vond plaats middels een stelsel van watergangen, met o.a. de Broedijker- of Broeikerwetering, de Lopikerwetering, de Voorwetering en de Middelwetering. Geloosd werd op de Vlist.
Het gemaal is ontworpen in een aan het functionalisme en de Amsterdamse school refererende stijl door architect J. Sloth Blaauboer van ingenieursbureau Van Hasselt & De Koning. Het is uitgerust met de nog geheel originele installatie, bestaande uit de twee door middel van ASEA-elektromotoren aangedreven schroefpompen met een capaciteit van 35 m3 per minuut elk.
In 1988 werd het gemaal buiten gebruik gesteld en vervangen door gemaal De Koekoek. Het is daarna verkocht aan een particulier, die het zorgvuldig liet restaureren met handhaving van de gehele installatie. Bij het gemaal bevinden zich een in 1935 op de plaats van een van de vroegere molens gebouwde machinistenwoning uit 1935, een stenen schuurtje en het restant van de achterwaterloop van een van de vroegere molens. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar