Hoofdgemaal Polder Schieveen

Adres
Delftweg 220
3046 ND Rotterdam

Eigenaar
Hoogheemraadschap van Delfland
Stichtingsjaar
1915

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Schieveen (hoog)

lozend op

Schie

Totaal capaciteit
52 m³/minuut
Ontwerper
Architectenbureau Brandsma

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Centrifugaalpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Centrifugaalpomp
Dompelpomp
Capaciteit
42 m³/minuut
10 m³/minuut
Opvoerhoogte
2.5 meter
2,5 meter

Stichting en installaties
Het hoofdgemaal van de polder Schieveen is in 1915 gesticht, door de Polder Schieveen, op de plaats van een poldermolen. De installatie bestaat uit de oorspronkelijke Pannevis centrifugaalpomp, met een capaciteit van 42 m3/min. bij een opvoerhoogte van 2,50 m. De pomp wordt rechtstreeks aangedreven door een elektromotor fabrikaat “Elektrotechnische Industrie” v/h Willem Smit & Co. te Slikkerveer, type DM 99/22 met een vermogen van 41 kW. Deze elektromotor is, volgens de uitgevoerde inventarisatie, de oudste in een gemaal in Nederland. In 1993 is de bedrijfsvoering geautomatiseerd. Daarbij is de oorspronkelijke vacuüminstallatie vervangen en is een krooshek reinigerinstallatie geplaatst. Tevens is buiten het gemaal een elektrisch aangedreven dompelpomp als noodbemaling opgesteld.

Situatie en ensemble
Het gemaal is gebouwd op de fundamenten van de vroegere poldermolen en benut de oorspronkelijke molengang als toevoer annex pompinlaat. Het gemaal bemaalt de polder Schieveen en loost op de Schie. Bij het gemaal behoort een dienstwoning en een transformatorruimte, welke hiermee onder één dak zijn samengevoegd. Bij de aanpassingen van 1993 is de doorgang tussen de woning en het gemaal dichtgemaakt. Ook de transformatorruimte is alleen van buitenaf toegankelijk. De situatie is nagenoeg oorspronkelijk en zeer herkenbaar.

Gebouw
Het gebouw bestaat uit één bouwlaag met een nagenoeg rechthoekige plattegrond. De waterinlaat vindt plaats via een gewelfde gemetselde onderbouw. De functionele indeling bestaat uit het woonhuis aan de voorzijde en het gemaalgedeelte aan de achter(polder)zijde. Het gemaalgedeelte bevat een machinekamer en een afzonderlijke transformatorruimte. Het woonhuis heeft een kap met zijschilden, het gemaal heeft een dwarskap met een klein schild. Beide daken zijn met rode verbeterde Hollandse pannen gedekt en voorzien van keramische pirons. De zorgvuldige vormgeving van het dak en de venster plaatsing leiden tot een gaaf geheel dat tot op de dag van vandaag nauwelijks is gewijzigd.

Waardestelling
Het gemaal is voor de bemalingsgeschiedenis van Nederland van belang als zeer vroeg en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een poldergemaal met een elektrisch aangedreven centrifugaalpomp. De ongeschonden situering, het hergebruik van de molengang, de integratie van de dienstwoning en de zorgvuldige architectuur zijn als waardevol aan te merken.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar