Kromme, Geer en zijde

Adres
Ijsseldijk noord 10
2935 BG Ouderkerk a/d Ijssel

Eigenaar
Niet van toepassing
Stichtingsjaar
1916

Status
Gesloopt

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polders Kromme, Geer en Zijde

lozend op

Hollandsche Ijssel

Totaal capaciteit
0 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Zuiggas
Pomp
Centrifugaalpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Geen
Pomp
Geen
Capaciteit
0 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

De polders Kromme, Geer en Zijde in de Krimpenerwaard werden al in 1470 waterbouwkundig samengevoegd ten behoeve van de gezamenlijke bemaling met windmolens. Deze windmolens werden geplaatst aan de zuidwestrand van de polder Geer tegen de noordoostrand van de polder Zijde. De oude sluizen van de polders Kromme en Zijde werden geruimd en die van de middelste polder Geer bleef in stand. De molens sloegen uit op een langs de grens van Geer en Zijde naar de IJsseldijk lopende voorboezem, die het water door een spuisluis (Geersche of Ouderkerkse sluis) in die dijk op de IJssel afvoerde. De polder viel samen met De Nesse, onder beheer van het ambacht Ouderkerk aan den IJssel.
 
Omdat het water in de Hollandse IJssel steeds hoger kwam door het rijzen van de zeespiegel, hogere stormvloeden en aanslibbing moesten de dijken verhoogd worden. Daarom werd in 1739 een tweetrapsbemaling ingevoerd met drie ondermolens; één voor het deel Zijde en twee voor het deel Kromme en Geer, alsmede één bovenmolen. In de negentiende eeuw waren dat een bovenmolen (wipmolen, in 1855 door een achtkane bovenkruier vervangen) en twee ondermolens (een achtkante bovenkruier en een wipmolen).
In 1917 werd de gehele molengang (molens en kade) afgebroken, nadat in 1916 een gemaal met zuiggasmotor en een Begemann centrifugaalpomp werd gesticht. In 1950 werd de zuiggasmotor vervangen door een 118 kW sterke EMF elektromotor, waarna het gemaal een capaciteit had van 80 m3 per minuut.

De polder is in 1975 opgegaan in het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, later Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In 2011 werd het oude gemaal buiten bedrijf gesteld en vervangen door gemaal Hillekade. In 2015 werden het gemaal en de dienstwoning gesloopt.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar