Noordergemaal

Adres
Noordersluis 32a
3526 KX Utrecht

Eigenaar
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Stichtingsjaar
1974

Status
In bedrijf

Functie

Inlaatgemaal
Bemalinggebied
Amsterdam-Rijnkanaal

lozend op

Merwedekanaal, invoer naar Utrecht of Lopikerwaard

Totaal capaciteit
1080 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vijzel

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Elektro
Pomp
Vijzel
Vijzel
Vijzel
Capaciteit
360 m³/minuut
360 m³/minuut
360 m³/minuut
Opvoerhoogte
1 meter
1 meter
1 meter

Stichting en historie

Het Noordergemaal is gebouwd door Rijkswaterstaat in de periode 1974-1975 ten behoeve van de wateraanvoer naar de stad Utrecht en de Lopikerwaard in het kader van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) Midden-Holland. Dit hield in dat het gemaal water uit het Amsterdam-Rijnkanaal in twee verschillende – diametraal op elkaar staande – richtingen moest kunnen pompen. De capaciteit bedraagt maximaal 18 m3/sec, verdeeld over drie identieke vijzelpompen. In 2013 is het gemaal overgedragen aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Situatie

Het Noordergemaal is gelegen op de zuidelijke punt van Westraven waar, via de Noordersluis, het noordelijk deel van het Merwedekanaal in verbinding staat met het Amsterdam-Rijnkanaal. Het uit het Amsterdam-Rijnkanaal opgepompte water wordt ofwel rechtstreeks in het noordelijk deel van het Merwedekanaal geloosd en kan dan via de Vaartse Rijn het Utrechts stadswater bereiken, ofwel, via een uit drie betonnen kokers bestaande sifon onder het Amsterdam-Rijnkanaal door, naar het zuidelijk deel van het Merwedekanaal gepompt en vervolgens via De Doorslag in het watersysteem van de Lopikerwaard gebracht. Door middel van schuiven bij de aansluiting van de sifon op het gemaal kunnen de richting en de hoeveelheid van het opgepompte water geregeld worden.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar