Westland

Adres
Nieuw Oranjekanaal bij 115a
3151 XL Rotterdam

Eigenaar
Hoogheemraadschap van Delfland
Stichtingsjaar
1966

Status
In bedrijf

Functie

Boezemgemaal
Bemalinggebied
Delfland

lozend op

Nieuwe Waterweg

Totaal capaciteit
1440 m³/minuut
Ontwerper
Ir. J.C. Schmidt

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Diesel
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Elektro
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Capaciteit
360 m³/minuut
360 m³/minuut
360 m³/minuut
360 m³/minuut
Opvoerhoogte
3 meter
3 meter
3 meter
3 meter

Stichting en historie

Gemaal Westland is gebouwd in 1965. Het is één van de acht boezemgemalen van het hoogheemraadschap. De installatie bestond oorspronkelijk uit twee door dieselmotoren aangedreven schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuis, fabrikaat Stork, met een totale capaciteit van 360 m3 per minuut. Daarnaast beschikte het gemaal over twee vrije lozingskokers. Sinds 1988 fungeert één van deze kokers als inlaatpunt voor het doorspoel- en beregeningswater dat door het aan de overzijde van de Nieuwe Waterweg gelegen gemaal Winsemius uit het Brielse Meer via een persleiding wordt aangevoerd. In de uitstroombak bevindt zich voorts een voorziening waarmee de reinigingsprop (“pig”) die op gezette tijden door de persleiding wordt geperst wordt opgevangen.

Door de toename van de bebouwing en vooral van de glastuinbouw in het gebied ontstond na enige tijd een enorm tekort aan bemalingscapaciteit. Reëel benodigd was een capaciteit van 1.440 m3 per minuut. Daarnaast kwamen de motoren vermogen tekort om bij hoge waterstanden op de Nieuwe Waterweg voldoende pompcapaciteit te genereren. Via een tijdelijke, langs het gemaal lozende, elektrisch aangedreven noodbemaling werd de capaciteit daarom vergroot tot circa 1.100 m3 per minuut.

De definitieve oplossing voor het capaciteitstekort werd gevonden door een combinatie van het vervangen van de bestaande pompen en het bijplaatsen van nieuwe pompen. Deze aanpassingen zijn in de periode 2003-2004 uitgevoerd. De totale hiermee gerealiseerde capaciteitstoename is 300%. De beide bestaande schroefcentrifugaalpompen werden vervangen door elektrisch aangedreven pompen van hetzelfde fabrikaat en type Stork BSV, echter met nieuwe aangepaste waaiers waardoor de capaciteit verdubbelde. Daarnaast werden in de beide vrije lozingskokers eveneens elektrisch aangedreven Stork BSV schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuis geplaatst, elk met een capaciteit van 360 m3 per minuut. Hierbij werd de inlaatfunctie van het gemaal, door het aanbrengen van tolkleppen, gecombineerd met de mogelijkheid tot uitmalen via de betreffende lozingskoker. Via een by-pass werd de water inname van de Winsemiusleiding aangepast. De bestaande tolkleppen, jaloeziekleppen en keerschuiven werden vervangen terwijl tevens een nieuwe krooshekreinigerinstallatie werd geplaatst. Naast de vernieuwing van het verwarming- en ventilatie systeem werd de gehele elektrotechnische installatie vernieuwd en de bedrijfsvoering volledig geautomatiseerd. Om de bemaling in stand te houden is de renovatie gefaseerd uitgevoerd. Eerst werden de beide bestaande pompen tijdelijk geëlektrificeerd. Daarna werd een nieuwe pompeenheid in de eerste vrije lozingskoker geplaatst, gevolgd door het gefaseerd vervangen van de beide bestaande pompen. Tenslotte werd in de tweede vrije lozingskoker de nieuwe vierde pompeenheid geplaatst.

Situatie

Gemaal Westland loost op de Nieuwe Waterweg en ligt in de primaire waterkering daarvan. De aanvoer uit het circa 8500 ha. grote afwateringsgebied verloopt via het Oranjekanaal. Het is het belangrijkste inlaatpunt voor doorspoel- en beregeningswater voor het Westlandse kassengebied.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar