De Nederlandse Gemalenstichting

Drs. P.H. Schoute, v/h Scheveningen

Drs. P.H. Schoute, v/h Scheveningen 's-Gravenhage


Adres
Houtrustweg 12
2566 HA 's-Gravenhage

Eigenaar
Hoogheemraadschap van Delfland
Stichtingsjaar
1977

Status
In bedrijf

Functie
Boezemgemaal
Bemalinggebied
Delfland

lozend op
Noordzee

Totaal capaciteit
1170 m³/minuut
Ontwerper
arch. J.C. Schmidt

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro
Elektro

Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Dompelpomp

Capaciteit
510 m³/minuut
510 m³/minuut
150 m³/minuut

Opvoerhoogte
2.5 meter
2,5 meter
2,5 meter

 

Stichting en installaties
Het boezemgemaal Scheveningen is gesticht in 1977, ter vervanging van het nabijgelegen oude stoomgemaal uit 1890 en is uitgerust met twee schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen. De capaciteit bedroeg oorspronkelijk 600 m3/min. In 2006-2008 zijn de oorspronkelijke motoren vervangen, waarbij het gemaal geautomatiseerd en op afstand bedienbaar gemaakt is. De aandrijving van de beide hoofdpompen vindt nu, via haakse tandwielkasten, plaats met Siemens elektromotoren met een vermogen van 400 kW. Na het vervangen van de pompwaaiers en het bijplaatsen van een elektrisch aangedreven gesloten schroefpomp van 150 m3/min. Is de capaciteit thans in totaal 1170 m3/min. Bij een opvoerhoogte van 2,50 m. Bij de oplevering van de renovatie werd het gemaal vernoemd naar de vertrekkend dijkgraaf van Delfland Drs. P.H. Schoute.

Situering en ensemble
Het gemaal ligt aan het Verversingskanaal en loost via een spuisluis op het havenbekken van Scheveningen en vervolgens op de Noordzee. Bij het gemaal bevinden zich een dienstwoning en het buiten gebruik gestelde oude stoomgemaal uit 1890.

Gebouw
De onderbouw, waarin de zuig-en perskokers alsmede de pompslakkenhuizen zijn opgenomen, is van gewapend beton. Hierop zijn, in twee bouwlagen met een rechthoekige plattegrond, de pompenkelder met werkplaats en het machinegebouw met enige dienstruimten geplaatst. De onderbouw is aan de instroomzijde voorzien van aluminium glaspuien. De draagconstructie van de machineruimte bestaat uit betonportalen. De langsgevels zijn afgewerkt met betonelementen waarin horizontale aluminium raamstroken zijn opgenomen. De kopgevels zijn opgetrokken met in wild verband gemetselde roodbruine baksteen. Het gebouw is afgedekt met een plat met mastiek afgewerkt dak, waarop zich een kleine met koperplaten afgewerkte rechthoekige opbouw bevindt.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database