Puttershoek / Nieuw Bonaventura

Adres
Molendijk 1a
3297 LC Puttershoek

Eigenaar
Waterschap Hollandse Delta
Stichtingsjaar
1990

Status
In bedrijf

Functie

Boezem- en Poldergemaal
Bemalinggebied
Polders Nw. Bonavontura, De Mijl, Nieuweland, Mookhoek en Trekdam

lozend op

Oude Maas

Totaal capaciteit
450 m³/minuut
Ontwerper
Ing.Bureau Stuurman Numansdorp

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Elektro
Pomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Vert. schroefpomp
Capaciteit
150 m³/minuut
150 m³/minuut
150 m³/minuut
Opvoerhoogte
3,6 meter
3,6 meter
2,2 meter

Stichting en installaties
Het gemaal Puttershoek is in 1990 gebouwd in opdracht van de toenmalige ruilverkavelingscommissie Hoekse Waard Oost en vervolgens overgedragen aan het Waterschap Hoekse Waard. Het gemaal verving het uit 1870 daterende gemaal “’t Hooft van Benthuizen”. De installatie bestaat uit drie verticale gesloten schroefpompen, fabrikaat KSB, met een capaciteit van 150 m3/min. elk. De aandrijving vindt plaats, via rechte tandwielkasten, door drie elektromotoren, fabrikaat AEG, met een vermogen van 100 kW. Twee pompen dienen voor de polderbemaling, één pomp verzorgt de boezembemaling.

Situatie en ensemble
Het gemaal is gelegen aan het punt van samenkomst van De Kreek, de Oostvliet en de Boezemvliet. Het gemaal bemaalt de boezem van de Binnen Maas en de polders Nieuw Bonaventura, De Mijl, Nieuweland, Mookhoek en Trekdam. Lozing vindt plaats op de Oude Maas. Direct naast het gemaal stond het oude boezem/poldergemaal “’t Hooft van Benthuizen”. Dit gemaal is tot 2004 in gebruik geweest als “Poldermuseum voor de Zuidhollandse eilanden”, maar stond daarna gedurende lange tijd leeg, voordat het uiteindelijk in januari 2015 werd gesloopt. 

Gebouw
De onderbouw van het gemaal bestaat uit een gewapend betonconstructie waarin zich de instromingen naar de pompen, de pompenkelder en de perskelder bevinden. De bovenbouw bestaat uit een eenvoudig gemetselde gebouw met een rechthoekige plattegrond, onderverdeeld in een machineruimte en een hoogspannings- annex transformatorruimte. De dragende metselwerk wanden zijn opgetrokken met in halfsteens verband gemetselde bruinrode baksteen. Het platte dak bestaat uit met mastiek afgewerkte betonplaten.

Waardering
Het gemaal Putterhoek is van belang voor de Nederlandse bemalingsgeschiedenis als voorbeeld van een gecombineerd boezem- en poldergemaal met elektrisch aangedreven verticale gesloten schroefpompen.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar