Prommelsluis

Adres
Provinciale Weg 7
4321 SM Kerkwerve

Eigenaar
Waterschap Scheldestromen
Stichtingsjaar
1958

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Schouwen

lozend op

Oosterschelde

Totaal capaciteit
620 m³/minuut
Ontwerper
Tauw

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Diesel
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Capaciteit
310 m³/minuut
310 m³/minuut
Opvoerhoogte
5 meter
5 meter

Stichting en historie
Gemaal Prommelsluis werd even ten oosten van het oude stoomgemaal Flauwers gesticht als nieuw centraal gemaal voor de bemaling van Schouwen. De opdrachtgever was de Herverkavelingscommissie Zeeland. Het gemaal werd in 1958 in bedrijf gesteld en was uitgerust met twee verticale schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen van Stork-Hengelo met een capaciteit van 250 m3/min elk. Ze werden aangedreven door Stork-Hesselman dieselmotoren. Het gemaal is één van de eerste in Nederland gebouwde gemalen met betonnen slakkenhuispompen. Naast de dieselmotoren werden in 1989 ook elektromotoren bijgeplaatst, waardoor het mogelijk werd de bemaling te automatiseren. Het gehele gemaal wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd, met als doel capaciteitsvergroting. De pompen worden gereviseerd, de dieselmotoren zijn verwijderd en er worden nieuwe elektromotoren geplaatst.

Situatie
Gemaal Prommelsluis is gelegen aan de Provinciale Weg N59, onder aan de Oosterscheldedijk. De watertoevoer vindt plaats via een toevoerkanaal dat in verbinding staat met de hoofdwatergangen van het voormalige eiland Schouwen. Het door de pompen opgevoerde water wordt via gewapend betonnen persleidingen geloosd op de Oosterschelde. Naast het gemaal zijn enkele dienstwoningen gebouwd.

Functie en bedrijfsvoering
Het gemaal bemaalt het zuidoostelijk deel van de Polder Schouwen. Na de renovaties van 1985 en 2003 vindt de bedrijfsvoering geheel geautomatiseerd plaats.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar