De Nederlandse Gemalenstichting

Prommelsluis

Prommelsluis Kerkwerve


Adres
Provinciale Weg 7
4321 SM Kerkwerve

Eigenaar
Waterschap Scheldestromen
Stichtingsjaar
1958

Status
In bedrijf

Functie
Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Schouwen

lozend op
Oosterschelde

Totaal capaciteit
620 m³/minuut
Ontwerper
Tauw

Monumentenstatus
Geen

 

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE


Motor
Diesel
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
 

HUIDIGE INSTALLATIE


Motor
Elektro
Elektro

Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.

Capaciteit
310 m³/minuut
310 m³/minuut

Opvoerhoogte
5 meter
5 meter

 

Stichting en historie
Gemaal Prommelsluis werd even ten oosten van het oude stoomgemaal Flauwers gesticht als nieuw centraal gemaal voor de bemaling van Schouwen. De opdrachtgever was de Herverkavelingscommissie Zeeland. Het gemaal werd in 1958 in bedrijf gesteld en was uitgerust met twee verticale schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen van Stork-Hengelo met een capaciteit van 250 m3/min elk. Ze werden aangedreven door Stork-Hesselman dieselmotoren. Het gemaal is één van de eerste in Nederland gebouwde gemalen met betonnen slakkenhuispompen. Naast de dieselmotoren werden in 1989 ook elektromotoren bijgeplaatst, waardoor het mogelijk werd de bemaling te automatiseren. Het gehele gemaal wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd, met als doel capaciteitsvergroting. De pompen worden gereviseerd, de dieselmotoren zijn verwijderd en er worden nieuwe elektromotoren geplaatst.

Situatie
Gemaal Prommelsluis is gelegen aan de Provinciale Weg N59, onder aan de Oosterscheldedijk. De watertoevoer vindt plaats via een toevoerkanaal dat in verbinding staat met de hoofdwatergangen van het voormalige eiland Schouwen. Het door de pompen opgevoerde water wordt via gewapend betonnen persleidingen geloosd op de Oosterschelde. Naast het gemaal zijn enkele dienstwoningen gebouwd.

Functie en bedrijfsvoering
Het gemaal bemaalt het zuidoostelijk deel van de Polder Schouwen. Na de renovaties van 1985 en 2003 vindt de bedrijfsvoering geheel geautomatiseerd plaats.

 
Kaart:

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats van het gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Status
Monumentenstatus
Huidig opvoerwerktuig
Oorspronkelijk opvoerwerktuig
Huidige aandrijving
 
Oorspronkelijke aandrijving
Stichtingsjaar

Uitgebreid zoeken in de database