Drie Grote Polders

Adres
Zeedijk 1a
4698 RK Oud-Vossemeer

Eigenaar
Waterschap Scheldestromen
Stichtingsjaar
1900

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Hikkepolder / Kerkepolder / De Eendracht, via Hiksekreek

lozend op

Schelde-Rijnkanaal

Totaal capaciteit
135 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Geen

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Stoom
Pomp
Centrifugaalpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Centrifugaalpomp
Capaciteit
135 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het gemaal Drie Grote Polders is gelegen aan de voet van de dijk langs het Schelde-Rijnkanaal. Het werd in het jaar 1900 gebouwd naast een uit 1736 daterende uitwateringssluis ten behoeve van de bemaling van de Kerkepolder, Hikkepolder en polder Oud-Vossemeer. Het gemaal was uitgerust met een verticale stoommachine van Machinefabriek Katendrecht / Société du Midi Charleroi met een Lancashire-stoomketel en een centrifugaalpomp. Het loosde het water op de toenmalige Eendracht, die nu is opgenomen in het kanaal. Het in 1901 in gebruik genomen stoomgemaal had een capaciteit van 60 m3 water per minuut.
In 1960 werd het gemaal buiten werking gesteld en verkocht aan de gemeente voor afbraak. In dat jaar werd de schoorsteen gesloopt, maar het gemaal bleef staan. Toen vervolgens het nieuwe gemaal De Eendracht op piekmomenten over onvoldoende capaciteit bleek te beschikken, werd het in 1965 weer overgenomen door het waterschap, dat het liet renoveren. In het gebouw werden een zescilinder Kromhout dieselmotor en een Stork-centrifugaalpomp met een capaciteit van 90 m3 water per minuut geplaatst.
Eind vorige eeuw was wateroverlast in de omgeving van Oud-Vossemeer opnieuw aanleiding om het gemaal, dat bouwkundig in slechte staat verkeerde, te renoveren. Hiertoe werd door ingenieursbureau Tauw een plan opgesteld. De pomp werd gerenoveerd en de diesel werd vervangen door een elektromotor. Het gemaal kreeg daarmee een capaciteit van 135 m3 per minuut. Het ketelhuis van het gemaal werd gesloopt en vervangen door een nieuwe aanbouw. De gevels van het machinehuis werden gerestaureerd, aan de binnenzijde van gemetselde voorzetwanden voorzien en het geheel werd opnieuw gepleisterd. De renovatie werd in 2005 opgeleverd.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar