Halfweg

Adres
Oeverweg 1A
8355/8356 VC Giethoorn

Eigenaar
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Stichtingsjaar
1937

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Land van Vollenhove

lozend op

Giethoornsche Meer

Totaal capaciteit
200 m³/minuut
Ontwerper
Onbekend

Monumentenstatus
Gemeente

Heeft u een foto?
Of andere aanvullende informatie? We ontvangen het graag.

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Centrifugaalpomp

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Elektro
Pomp
Schroefcentrifugaal beton slh.
Schroefcentrifugaal beton slh.
Capaciteit
100 m³/minuut
100 m³/minuut
Opvoerhoogte
--

Het gemaal Halfweg is in 1937 gesticht in de in 1935 drooggevallen polder Halfweg, ten behoeve van de bemaling van het Land van Vollenhove. Het loost op het Giethoornsche Meer en was oorspronkelijk uitgerust met twee liggend in de pompkelder geplaatste centrifugaalpompen van Stork Hengelo, die werden aangedreven door elektromotoren die werden opgesteld in de machineruimte daarboven. De elektromotoren werden in 1994 vervangen door Schorch-elektromotoren. De pompwaaiers werden eveneens gerenoveerd, waarna het gemaal een capacitit hadn van 160 m3 per minuut, gelijkelijk verdeeld over de pompen.  
In 2020-2021 is het gemaal ingrijpend gerenoveerd. De gehele elektrische installatie werd vernieuwd en de pompen werden vervangen door schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen van Flowserve, met een capaciteit van 100 m3 per minuut elk. terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar