Buitenpost-Oosteinde

Adres
Strobosser Trekfeart 8a
9285 XH Buitenpost

Eigenaar
Wetterskip Fryslan
Stichtingsjaar
1939

Status
In bedrijf

Functie

Poldergemaal
Bemalinggebied
Polder Buitenpostermieden

lozend op

Stroobosser Trekvaart

Totaal capaciteit
40 m³/minuut
Ontwerper
ontwerp H.W. Bos, Sneek

Monumentenstatus
Geen

Heeft u een foto?
Of andere aanvullende informatie? We ontvangen het graag.

OORSPRONKELIJKE INSTALLATIE Motor
Elektro
Pomp
Vijzel

HUIDIGE INSTALLATIEMotor
Elektro
Pomp
Vijzel
Capaciteit
40 m³/minuut
Opvoerhoogte
0.5 meter

Stichting en installatie
Het kleine poldergemaal Buitenpost-Oosteinde is gesticht in 1939 naar ontwerp van H.W. Bos, op het fundament van een, het jaar ervoor afgebrande, windwatermolen. Het gemaal is voorzien van een vijzel van het fabrikaat Hubert uit Sneek en heeft een capaciteit van 40 m3 per minuut bij een opvoerhoogte van circa 50 centimeter. De aandrijving vindt plaats door een EMF Dordt elektromotor. Behoudens automatisering is het gemaal geheel in ongewijzigde staat. Het wordt actief ingezet in de bemaling.

Situering en ensemble
Het gemaal Buitenpost-Oosteinde is veranrwoordelijk voor de bemaling van de polder Buitenpost en laat via een open uitstroomgoot uit op de Stroobosser Trekvaart. Naast het gemaal is de voormalige diensrwoning van de molen bewaard gebleven. De ligging is zeer landelijk in een nagenoeg ongewijzigde omgeving.

Gebouw
Het gebouw bestaat uit één ruimte op een rechthoekige plattegrond. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen en hebben een donkerrode plint. Het zadeldak heeft aan de rwee lange zijden een fors overstekende goot. Aan de in- en uitlaatzijde is bij de gemetselde topgevels een geringere overstek toegepast. In de begane grond vloer is een betonnen put aangebracht voor de motor die de vijzel aandrijft. Het interieur is eenvoudig maar door toepassing van tegels aan de wand en op de vloer erg fraai. Functioneel is het gebouw alleen door de watergangen herkenbaar als gemaal. De opvoergoot
is afgedekt met houten delen. De naar de Amsterdamse school neigende architectuur is nog gaaf en ongeschonden.

Waardestelling
Het gemaal Buitenpost-Oosteinde is van belang voor de bemalinggeschiedenis als zeldzaam wordend ongeschonden voorbeeld van een klein elektrisch
vijzelgemaal, waarvan er in de afgelopen tijd in snel tempo vele vervangen zijn door moderne geprefabriceerde vijzel- of schroefpompgemalen. De waarde wordt verhoogd door de aanwezigheid van een dienstwoning en de zorgvuldig gedetailleerde architectuur, die aansluit bij de typologische opzet van vijzelgemalen.terug

ZOEK IN DE DATABASE

Naam of plaats v/h gemaal
 

UITGEBREID ZOEKEN

Provincie
Eigenaar / beheerder
Monumentenstatus
Status
Huidig
opvoerwerktuig
Oorspronkelijk
opvoerwerktuig
Huidige
aandrijving
Oorspronkelijke
aandrijving
Stichtingsjaar