Deelnemers

Deelnemers van de stichting kunnen zijn binnen Nederland gevestigde overheden, instellingen of andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, organisaties, alsmede natuurlijke personen die de doelstellingen van de stichting  mede nastreven en daarbij een  gemaal met een daarin aanwezig opvoer- en/of aandrijf werktuig  in hun bezit hebben. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden of hiertoe door het bestuur worden uitgenodigd. Bij aanmelding beslist het bestuur over de toelating.

Nieuwe stichtingen/deelnemers die zich aanmelden/uitgenodigd worden kunnen, indien zij aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoen, een startsubsidie van maximaal € 700,- krijgen. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage van €50,- . Deelnemers hebben recht op het bijwonen van de door het bestuur uitgeschreven zogenoemde deelnemersvergadering(en).

 

 

CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen


Ontwerp  Realistatie