Sponsors

Zonder financiële ondersteuning van sponsors zou het bestaan van de NGS niet mogelijk zijn en zouden diverse projecten niet tot uitvoering zijn gekomen.

In de eerste jaren van zijn bestaan kon gewerkt worden dankzij aanloopsubsidies van een viertal particuliere fondsen, te weten:

 • de Stichting K.F.Heinfonds
 • de Stichting Edwina van Heek
 • de Stichting Weeshuis Nijkerk
 • de Steenbergenstichting

Sinds 1991 kent de NGS een drietal hoofdsponsors. Op 26 april 1991 zijn de eerste sponsor overeenkomsten afgesloten met
Tauw Infra Consult BV te Deventer, Stork Bosman BV te Piershil en Ballast Nedam Beton en Waterbouw te Amstelveen.
In 2007 heeft de Unie van Waterschappen zich als (hoofd)sponsor verbonden aan het Inventarisatieproject, nadat daarvoor in de periode 1993-2001 diverse projectsponsors een bijdrage hebben geleverd.
In samenwerking en met financiële steun van de ANWB zijn voor een groot aantal bij de NGS aangesloten deelnemers bij de door hen beheerde gemalen informatieborden geplaatst.

Momenteel zijn de hoofdsponsors:

 • Tauw bv te Deventer
 • Bosman Watermanagement B.V. te Piershil
 • Unie van Waterschappen

Door de jaren heen hebben de volgende hoofdsponsors het werk van de NGS ondersteund:

 • 1991 – heden Tauw bv te Deventer
 • 1991 – 1994   Stork Bosman B.V. te Piershil
 • 1991 – 1993   Ballast Nedam Beton en Waterbouw  te Amstelveen
 • 1994 – heden Bosman Watermanagement B.V. te Piershil
 • 1993 – 1997   Haverkort/Galjaard BV te Amersfoort
 • 1997 – 2004   2002  Ballast Nedam Beton en Waterbouw noord te Groningen
 • 2004 – 2007   Verboom Maasland BV te Maasland
 • 2007 – 2010   Groep Midden Betuwe BV te Opheusden
 • 2010 - 2013 Heijmans 


CONTACT

secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63,
5242 GP Rosmalen
06-54637019
073-5220792
Ontwerp:
pn-ontwerp
Realistatie:
aWebsheep.nl